اوصاف مجاهدان

اوصاف مجاهدان
آنان شیفته ودلباخته چیزهایی هستند که اگر برای مردم عادی و معمولی بازگو کنی در حسرت زندگی آنان می سوزند .آنان شیفتگان وادی عز ت وآزادی,تزکیه و تهذیب و خودسازی اند و در این رهگذر به دنبال کسب شهرت و بدست آوردن پست و مقام دنیوی نیستند بلکه می خواهند نهال هایی را بکارندکه ریشه های آنان در اعماق زمین فرورفته ،و شاخه هایشان در آسمان پراکنده بوده و با خواست و اراده خدا هر زمانی میوه خود را می دهند .و دائما به بار نشسته اند و سبز و خرم هستند آری این میوه میوه آزادی است.آری آنان در پی کاخ و تالارهایی نیسند که بنیان انها بر خاک بوده و سپس تبدیل به خاک می شوند.بلکه رضایت و خوشنودی پروردگار و برخورداری از پاداش های اخروی آنها را بس است .آری این در حقیقت عالی ترین گرایش و تمایل است که اگر قلوب امت روزی از آن برخوردار شود به خیر و صلاح دست می یابد و در پی آن جسد و کالبد نیز راه را از چاه تشخیص داده و به سعادت دنیا و اخرت رهنمود می شوند.افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .

افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .
و به حمدالله اهل سنت ایران با توجه به تمامی محدودیت های موجود
این مهمان خدا را وعزت دنیا وآخرت را با گرمی نوازش کرده اند
ودر راه نصرت دین الهی قربانیهای فراوانی به اسلام عرضه داشته اند
وملت مظلوم اهل سنت کردستان،خراسان،هرمزگان وسایر نقاط سنی نشین
با تمام موجودیت وملیت خواهی خود را از عصر سعادت
تا عصر به اصطلاح تمدن فعلی فدای ترویج وتثبیت
مبانی دین وفرهنگ پر ارزش اسلام نموده اند
وعزت وکرامت ،استقلال وشرف خود را درپایداری وعزت مسلمین دیده اند.
آری این ملیت ها با زعامت وصدر نشینی علمی که داشته اند
اسوه خلاقیتها ومفکورهای دینی وسیاسی بوده اند
و برای سعادت ونجات تمامی مسلمان علما وفرهنگیان
این ملیت ها با تصنیفات وتالیفات علمی وحفظ سنگرهای
حق علیه باطل مصدر پیدایش جدید بوده اند.
باید جهان اسلام در مقابل اندیشه ها وزحمات مغزهای متفکر ومصلح
علماء کرد،فارس،عرب ومجاهدان
توانمند این ملیت ها در راه رستگاری امت اسلامی از یوغ کفروشرک جهانی
سر تعظیم فرودآورندوقدر واحترام این ملیت و قومیت های شریف
را از واجبات انسانی واسلامی خود بدانند.
چرا که این قومیتها هرگز از موقف ایمانی وجهادی خود در هر عرصه ومیدان عقب نشینی
نکرده اند وانشاءالله برای یاری دین خدا از هیچ قربانی در این راه دریغ نخواهند کرد
وهم پای سایر اهل سنت ایران به مبارزه خویش ادامه خواهند داد.
پس غیرتمان کجاست؟


پس غیرتمان کجاست؟
دردی بسیار سنگین قلبم را می فشارد و تردیدی که به نوشتن دارم دستان غیرتم را می لرزاندچه بگویم ؟به خدا سوگند غیرتم مجالم نمی دهد که از این بی غیرت مردمان بگویم!آنان که بی حیائی را به حد کمال رسانیده اند؛آنانی که بی شرمانه به غیرتمان زهرخند می زنند؛آنانی که در برابر دیدگانمان به خواهرانمان تجاوز می کنند و ما را بی غیرت می نامند؛آنانی که خواهران و مادرانمان را می ربایند و بعد از چندین روز تجاوز بی رحمانه قطعه قطعه و در پلاستیکهای زباله بسته بندی وگستاخانه در جلوی درب کاشانه مان رها می کنند.تا کی به این نامحرمان اجازه دهیم تا چشم تجاوز را بر عفت خواهران پاک و معصوممان بدوزند و دست تعدی بر آنان دراز کنند.
الله اکبر
پس غیرتمان کجاست؟
تا کی بی تفاوت به آنان اجازه دهیم در دیارمان بلوچستان بتازند و ما فقط به نظاره جنایتشان بنشینیم؟
تا کی شاهد تخریب خانه های پروردگارمان باشیم و هیچ نگوئیم؟
تا کی به قتل عام برادران و خواهرانمان بی تفاوت باشیم؟
به خدا سوگند اگر به این سکوت ننگین ادامه دهیم این بار قرعه ذلت و تجاوز به ناموس در خانه ما را نیز خواهد کوبید.هنگامیکه آنان بی شرمانه به تمامی مقدسات و حتی پیامبرمان توهین می کنند و همسر محبوبش ام المومنین را ( العیاذ بالله ) لقب فاحشه می دهند و ما باز سکوت می کنیم !
این بار عذاب الهی بر ما نازل خواهد شد و همین شیاطین مادران و خواهرانمان را از خانه هایمان به برون کشیده و به کنیزی خواهند برد.
ای مردم
ای برادران
ای مسلمانان
اگر با دشمنان خدا نمی جنگید با متجاوزان به ناموستان بجنگید
به خدا سوگند که جهاد فرض عین است
به خدا قسم تمام این متجاوزان واجب القتلند.تمامشان
کجائید ای مسلمین که ببینید در دیار بلوچستان این مشرکان زابلی خانه های خدا را تخریب می کنند ، به کتاب الله بی حرمتی کرده و به فاضلاب می اندازندش ، به ناموس مسلمین تعدی و به حرمت محمد رسول الله ( صلی الله علیه و سلم ) توهین می کنند.
یاایها المسلمون فجروهم و اخرجوا هولاء المشرکین من دیارنا ، دیار الاسلام
جای جای بلوچستان را به آتش بکشید و منفجر کنید این زابلیهای مشرک را و در دیوار بلوچستان را به تکه پاره های تن کثیفشان مزین کنید ؛ بکشید از این متجاوزان دین و ناموس ای فرزندان بلوچستان
مگرعبدالمالک کیست ؟!
او نیز فرزندی از فرزندان این مرز و بوم است که مرگ باعزت را بر زندگی با ذلت ترجیح و در مقابل این همه ظلم و تجاوز و تعدی بپاخواسته است.
سوگند به ذات الله که تنها وظیفه او نیست که وظیفه تک تک ماست جهاد فی سبیل الله برای دفاع از دین و ناموس و وطن مسلمین.
دیگر جای درنگ و تردید نیست ؛ قتل عام کنید از این بی شرفان زابلی و شرافت و عزتتان را باز پس ستانید ، گروه گروه شوید و اسلحه بردارید و بکشید این مشرکان را و بدانید که هیچ قدرتی جلودارتان نخواهد بود ، به والله نخواهد بود چرا که پروردگارتان با شماست و او شما را نصرت و مدد خواهد کرد.
و ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
و ان الله لا یخلف المیعاد.....
بلوچستان را جبهه و کوههای سر به فلک کشیده اش را سنگر کنید به خدایتان اعتماد کنید و مگذارید دینتان ، غیرتتان و ناموستان را این مشرکین بستانند.
و علی الله فلیتوکل المومنون
نصر من الله و فتح قریب

جهاد

جهادتنها راه سعادت بشریت است.
جهاد فریضه ی الهی است.
آری تنها مسیری که همیشه ،همیشه سبزاست ونصرت
الهی همیشه درآن جریان داردجهاد است.
جهاد افضل ترین اعمال بعدازایمان به خدااست.
آری برتری جهادنسبت به سایراعمال به مانندفاصله
مشرق ومغرب است
رهبانیت(گوشه گیری)این امت فقط جهاد است.
آری آنان که حقیقت جهاد واهمیت جهاد را دانستند،
دیدیم که چگونه پروانه وارخودرافدای راه جهادکردند.
آری تنهاکسانی می توانند ازاین فریضه ی الهی استقبال
کنند که حقیقت محبت الله ورسول واسلام ومسلمین
درقلوب آنان جای گرفته باشد.

پيام رهبر جنبش مقاومت جندالله امير عبدالمالك به مناسبت عيد سعيد فطر


پيام رهبر جنبش مقاومت جندالله امير عبدالمالك به مناسبت عيد سعيد فطر

بسم الله الرحمن الرحيم
عيد سعيد فطر را به مسلمانان جهان و مردم ايران و خصوصا به ملت ستمديده بلوچ تبريك مي گويم و به مناسبت اين روز فرخنده از پروردگار مي خواهم روزهاي تاريك و سخت مظلومان را خاتمه دهد و خوشحالي زندگي با عزت و آزادي را نصيبشان گرداند.
و بايد ملت مسلمان به آينده خوشبين باشند و بر وعده هاي پروردگار يقين داشته باشند و بدانند كه روز ظالمان و ستمگران به پايان خواهد رسيد و آن روز بسيار نزديك است كه مظلومان و ستمديدگان آزادي خود را جشن بگيرند و آن را به يكديگر تبريك بگويند زيرا ظالمان و ستمگران را جز شكست و نابودي راهي ديگر در پيش نيست(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت
امروز جهاد و مبارزه عليه طاغوتيان در بلوچستان وارد مرحله اي حساس شده است و متجاوزان و اشغالگران دچار ترس و وحشت شده اند و مي خواهند به هر طريقي كه شده جلوي مبارزات را بگيرند و در اين راستا از هيچ كاري ابا ندارند و بي شرمانه دروغ مي گويند و وحشيانه جنايت مي كنند و رذيلانه مردم بي طرف و بي سلاح را تهديد مي كنند تا شايد به زعم باطل و واهي بتوانند راه را بر مبارزه و جهاد مسدود كنند اما زهي خيال باطل كه حق جويان و حق طلبان و پرچمداران حق از تهديد و ترهيب و اعدام و كشتار نمي ترسند و باكي ندارند و دروغ و افترا نمي تواند در اهل حق تزلزلي ايجاد نمايد و فرعونيان با چنين حيله هائي نمي توانند خود را از نابودي و هلاكت نجات دهند. چه خوب گفتند اهل حق در برابر تهديد فرعون :( قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ : گفتند باكى نيست ما روى به سوى پروردگار خود مى‏آوريم)
مردم بلوچستان امروز هوشيارند وبيدار و دريافته اند كه متجاوزان جز فقر و فلاكت ،تحقير و اهانت چيزي ديگر به اين ملت نداده اند و حكومت بيگانگان بر اين ملت سبب شده كه اين ملت در تمامي عرصه هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي از جهانيان و حتي از ملتهاي همسايه خود عقب بماند و فرزندان اين ملت به جاي خدمت در راستاي رشد و تعالي به خاطر بدست آوردن لقمه اي نان براي زن و فرزند تيرباران و اعدام و سوزانده مي شوند و بيگانگان اشغالگر با استفاده از منابع غني اين سرزمين در عيش و عشرت زندگي مي كنند و فقط بلدند حكم اعدام صادر كنند و يا نظاره گر و تشويق كننده اعدام جوانان بلوچستان باشند.
در بلوچستان راهي جز نبرد و جهاد مسلحانه وجود ندارد و هر كس بخواهد به صورت مسالمت آميز و صلح جويانه طلب حق كند باز هم متهم به ارتباط با بيگانگان مي شود و سركوب مي شود لذا تنها راه باقي مانده جهاد و مبارزه مسلحانه مي باشد كه بايد همه اقشار جامعه اعم از علماي كرام و دانشگاهيان عزيز و كارگران و زنان و عموم مردم به صف جهاد بپويندند و همچنان به حمايت از مبارزه ادامه دهند زيرا با حمايت مردم اين مبارزه راهش را ادامه خواهد داد و اگر حمايت مردم نبود اين جنبش در همان روزهاي نخستين خاموش مي شد.
امروز جهاد و مبارزه در قلب هر زن و مرد بلوچي جاي گرفته است و جهاد تبديل به انديشه اي فراگير شده است كه تمام بلوچستان را در نورديده است و ر‍ژيم هرگز نمي تواند اين انديشه و تفكر را از بين ببرد و شايد رژيم بتواند افراد را از بين ببرد اما از بين بردن انديشه و تفكر براي ر‍ژيم ناممكن است.
بهتر است مسئولان رژيم حاكم بر ايران در سياست ها خود در قبال ملت بلوچ تجديد نظر كنند و بدانند در اين جنگ شكست از آن باطل و متجاوز است همانگونه كه طي چند سال گذشته فرزندان دلير و غيور ملت بلوچ ضربه هاي سختي به رژيم وارد كردند و در اين چند سال ر‍ژيم با اينكه ملياردها هزينه كرده است و صدها نيرويش را از دست داده است باز هم موفقيتي نصيبش نشده است و در آينده هم موفق نخواهد شد و مبارزات روز به روز افزايش مي يابد و تا خروج بيگانگان ادامه خواهد يافت.
من در اين روز مبارك درود مي فرستم به مادران و پدراني كه فرزندان خود را تقديم عقيده و ايمان و دفاع از اسلام و مسلمانان كردند و از درگاه الله تعالي براي آنان صبر و استقامت مي طلبم.
براستي كه خون شهداء بر گردن ما سنگيني مي كند و ما در اين روز مبارك با روح شهيدان عهد مي كنيم و پيمان مي بنديم تا رسيدن به آرمان مقدس به جهاد و مبارزه ادامه دهيم تا جان را به جان آفرين تقديم نمائيم.
پروردگارا به بركت اين روز مبارك به داد مظلومان و ستمديدگان برس و متجاوزان و ستمگران صفوي را نابود كن
پروردگارا جهاد ما را خالص براي رضايت بگردان و ما را در اين مسير پيروز گردان
پرودگارا شهداي ما را در جنت الفردوس جاي بده
پروردگارا ستمگران ظلم و ستم را به انتها رسانده اند و در زمين فساد برپا كرده اند ودين و پيامبر و اصحاب پيامبر و كتابت را مورد اهانت قرار داده اند ،پروردگارا آنان را نابود كن و شرشان را از سر ما كوتاه گردان
پروردگارا مجاهدان و مبارزان اميد به نصرت و مدد تو دارند ،پروردگارا همانگونه كه اهل بدر را كمك كردي ما را هم كمك كن و نصرت و مددت را بر ما نازل فرما
پروردگارا ما را در راه جهاد استقامت نصيب فرما
پروردگارا شهادت در راهت آرزوي ماست ،پروردگارا مرگ ما را شهادت در راهت قرار ده
عبدالمالك بلوچ(رهبر جنبش مقاومت جندالله)

شعار دشمنان


شعار دشمنان
گویا این یک حقیقیت است که مسلمانان
از حقیقت دین و مذهب و هویت
خویش جامانده اند و از حقایق ظلم دنیا چشم پوشیده اند.
واز تفکر در محتوای شعار و کلام دشمنان بازمانده اند .
آری دشمنان جهان اسلام با شعار آزادی؛اتحاد ؛وحدت
به کشورها وملت های مسلمانان یورش آورده اند ولی
مسلمانان گول ظاهر کلام آنان را خورده اند
و هرگزسعی نمی کنند که بفهمند
که در حقیقت این شعار.شعار نابودی آنان است
.آری دشمنان اسلام ازلابه لای آیات و روایت اسلام
مطالبی را گلچین وبه آن پروبال داده
و به خورد ما مسلمانان می دهند
و ما مسلمانان بدون هیچ گونه تحلیل وبررسی آن
را بعنوان بند اصطلاحی در اسلام قبول می کنیم
افسوس برادر و خواهر مسلمان افسوس ......افسوس
که کلام خدا قرآن این معجزۀ هدایتگر
و قطب نمای مسیرزندگی در اختیار ما است
ولی ما سعی داریم که از حقیقت آن چشم پوشی کنیم
.آری برادر و خواهر مسلمان یادت باشد
که با کدام حقیقت داریم بازی می کنیم
آری قرآن حقیقتی است که هیچ بهانه ای
را در خود راه نداده وراه نخواهد داد .
عيد سعيد فطر را به تمام مردم مظلوم اهل سنت
وبخصوص مردم بلوچستان تبريك عرض مي نمايم
مديريت وبلاگ دوستدارشهداي جندالله
التماس دعا

مادرم پدرم

مادرم پدرم از آینده فرزندی که به خاطر خدا و پیامبر پرپر می شود
اندوهگین مباش از آینده فرزندی نگران باش که آواره و حیران دنیا است
آری فرزندانمان آینده سازان فردا بودند اما ببین دنیا با فرزندانمان چه کرد
با آینده سازان اسلام چه کرد .
چگونه آنان را در دام اعتیاد و گناه به خود پیچاند
و چگونه آنها را در وادی محبت به خدا تنها گذاشت
و چگونه فرزندانمان به خاک و خون خویش غلتیده اند
پدر و مادر عزیز اسلام ارث پدرانه نیست و بهشت زیر پای شماست
پس فرزندانمان را به سوی همان بهشت رهنمون شویم
و این نهایت عشق به خداست

ای مجاهد...

ای مجاهد...
ای غبار دیده راه خدا غم مخور
ای رفته به صحرا،کوه کمر ودریا غم مخور
ای نرسیده به ساحل عشق غم مخور
ای که بهشت در انتظارتو لحظه شمار است غم مخور
ای منادی خدا غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
ای که سایه ای شمشیرهایت نشان جنت است غم مخور
ای نجات دهنده و نوید دهنده به آخرت غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
افسوس از آن دنیا پرستان است غم مخور
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
پیروزی از آن محمد است غم مخور
خیبر نشینان آواره ای دیار خواهند شد غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور


يادي از يار شهيدمان حاجي محمود(رح)

ديار من ديار آن قهرمانانيست كه براي پاسداشت از دين و عزت و ناموس خويش رادمردانه راهي ميدان نبرد گشتند
ديار من سرزمين آن حماسه افرينانيست كه
بندگي قفس را نپسنديدند و راه رهايي را
برگزيدند
سرزمين من مهد آن دلاورانيست كه وعده پروردگار زمين و آسمانها را حق يافتند و بسوي سعادت و جاودگاني شتافتند
ويكي از آن سنبلهاي رشادت و رادمردي شهيد حاجي محمود از ديار سرباز بود كه در اين عصر ظلمت و خفقان آينه دل و روح خويش را از زنگارهاي پليد زميني زدود و در آخر به آرزوي ديرين خويش كه شهادت يا سعادت بود رسيد
يادش گرامي و راهش پررهرو باد

آواي بلوچستان.

غم مخور و امیدوار باش

دیگر صحنه های دیروز صحنه های ترور و اعدام
دیگر صحنه های آه وناله مادران تکرار نخواهد شد
دیگر صحنه های جان دادن جگر گوشه ها در دامان مادران
تکرار نخواهد شد
دیگر اشک غم و سکوت پدران را نخواهی دید
دیگر ذلت دیروز را ای ملت غیور نخواهید دید
آری ما راه عزت را آموخته ایم
وجهاد را آزموده ایم وپیموده ایم
دیگر سحر فرعونیان بر موسی اثر نخواهد کرد
دیگر ظلم نمرودیان ،ابراهیم را نخواهد سوخت
چرا که اسماعیل عاشق ذبیح شدن راه خداست
خدای عیسی خدای من و شماست
پس غم مخور و امیدوار باش
که راه محمد راه ماست

شهادت

شهادت
شهادت واژهای است که از اعماق کلام خدا از بی نهایت امیدی بود
به سوی تمام نا امیدیها ،شهادت نهایت سعادت است ،شهادت نهایت
رحمت خدا به سوی انسانیت ،شهادت تنها مسیری است که جلوه گر
زندگی همیشگی است،شهادت مقامی است که ابر مردان اسلام
راآرزو بود ،شهادت آرزوی سرورکائنات شهادت سرمشق زندگی
صحابه بود ،شهادت نهایت عشق انسانیت به خداونداست
شهادت دریچه برآورده شدن تمام رویاها وآرزوهای یک مجاهد
است ،مجاهد با تمام جد وجهدی که انجام می دهد تنها یک آرزو
دارد وآن هم شهادت است، شهادتی که فقط رضایت خدا درآن
است ودیگر هیچ تمنایی از انسانیت ندارد اما وقتی قلم را در
دستان خویش می چرخانیم حقیقت درون را آشفته می بینیم که
ما چگونه انسانهای هستیم که خیر خواهان (شهدا)را نمی بینیم
وبه تنگ نظران واصحاب جحیم جرات دخالت در ماورای
حقیقت درون خویش را داده ایمکلیپی کوتاه از جنازه دو شهید اعدام شده در زاهدان

جنازه پاکیزه دو شهید راه حق که در راه دفاع از عقیده و مردم جان خود را فدا کردند و روز سه شنبه، 23 تیر ماه 1388 در زندان زاهدان اعدام شدند.
آری این دو شهید از منطقه دبکور سرباز بودند که یکی اسد وفائی فرزند جان محمد(راست) و دیگری طارق آباديان فرزند دادمحمد نام داشت.
شهید اسد وفائی از یاران قدیم و از مبارزه سلحشوری بود که هر گز در برابر شکنجه و تحقیر و ضرب وشتم کوتاه نیامد و آخر هم جام شهادت را نوشید و با عزت از این گیتی پر گشود و رفت.
شهید اسدالله با نام مستعار عمر روزهای آغازین سال 84 به جنبش ملحق شد و مدتی در کنار مبارزان بود اما وقتی اواخر سال 84 برای ملاقات با خانواده به سرباز رفت دستگیر شد و چهار سال در زندانهای مختلف اوین و رجائی کرج و بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان گذراند.
او چند ماه پیش از زندان آزاد شد اما پس از مدتی کوتاه باری دیگر دستگیر شد و پس از یک ماه اعدام شد.

رادمردان راه حقیقت

رادمردان راه حقیقت

بوده اند و هستند کسانی که به خاطر حقیقت ، شمشیر از نیام کشیده اند


و کاسه صبرشان لبریز شده و با دیدی وسیع به وقایع اطراف خویش


می نگرند و از هر حادثه نتیجه می گیرند و از هر میدان سعی می کنند


با نگاهی رو به فردا و آینده برگردند .


آری حوادثی بس عظیم ،حوادثی که تحملش برای یک مسلمان حقیقی بس سنگین است


و برای او مرگ بهتر از دیدن و شنیدن اینچنین مصیبتهایی است که نظاره گر آنهاباشد .


آری امید ،عزت و راه سعادت یک مسلمان قران است .


اماافسوس همان قرانی که کلام خالق هستی و شافی قیامت و سعات دو


دنیای مسلمان در آن است به درون چاه های فاضلاب انداخته می شود


اما فرزند اسلام حتی نمی خواهد اشکی در این باره بریزد .


آری قران کلام خدا معجزه خاتم انبیاء.


آری تو نظاره گر بودی که حقیقت عزت و


ایمان تو برادرم و خواهرم در جلوِیِِ دیدگانت در زیر چکمه مجوسیان و


ملعونان زمانه به درون چاه های فاضلاب سرازیر شد .


با کدام بهانهمی خواهیم فردا در برابر شکوۀ قران در دادگاه عدل الهی حاضرشویم .


آری تو مسلمانی فقط به این خاطر که وارث قرانی .


با چه کلامی می توانیم همدیگر را متوجه گردانیم که


به خدا قسم چاره ای دیگر جز جهاد نمانده و نیست

دفاع ،پیکار ومبارزه


دفاع ،پیکار ومبارزه
جوانان مسلمان و اهل سنت ایران این کلمات سالهاست که افکار مارا به خود مشغول کرده .
بله هر انسان وهر قوم وملتی که در مقابل متجاوز وظالم قرار می گیرد اولین چیزی که به ذهن اوخطور میکند دفاع ،پیکار ومبارزه است
بله جوانان عزیز مردم اهل سنت از دیر باز مورد ظلم وجنایت رژیم فاشیست
اخوندی ایران که پایهای پوشالین ان بر ظلم و جنایت استوار است قرار گرفته اند.
جوانان عزیز ما باید بدانیم که پیکار ومبارزه بین حق وباطل اسلام وکفرایمان
ونفاق از دیر بازدرجوامع بشری وجود داشته و دارد. از اغاز افرینش انسان تا به امروزبه صورتهای گوناگون استمرار یافته است
زمانی که باطل در لباس شرک و بت پرستی بنام قوم حضرت نوح «ع» درجهان خودنمای میکند
در مقابل برای مبارزه با ان ونجات انسانیت حضرت نوح«ع» در صحنه جلوه گرمیشود.
زمانی باطل درلباس اتش پرستی وبت پرستی درشکل نمرود اظهار تکبروبزرگی میکند
در مقابل حق به صورت حضرت ابراهیم خلیل الله«ع» دربرابر اوجلوه افروز می شود.
زمانی باطل در لباس تکبروغروربا شعار«اناربکم الاعلی» بنام فرعون اظهاروجودمیکند
درمقابل حق به صورت حضرت موسی«ع» درصحنه برعلیه اوبه مبارزه بر
می خیزد. وزمانی دیگر مثلث شوم مجوسیت یهودیت ومشرکین اقدام به افسادجهان بشریت میکند
در مقابل حق به صورت ابرمردبزرگ تاریخ انسانیت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی«ص»مبعوث گشته
وبشریت را از استعمار واستثمار کفارواستکبار جهانی
نجات می بخشد. وهم اکنون که رِژیمی پست وخون خواردر لباس اسلام به استعمار واستثمار مردم ایران مشغول است
حق به صورت جوانی مومن از شاگردان مکتب نبوی به نام امیر عبدالمالک بلوچ پای به میدان جهاد ومبارزه می گذاردتادر مقابل این جانیان مشرک با صلاح ایمان مقتدرانه بایستد.
بله عزیزان ایا وقت ان نرسیده که ما هم در کناراین جوانان مجاهدومبارزبرای عزت وسر بلندی اسلام عزیز
ومردم مظلوممان بپاخیزیم تا پوزه این جنایتکاران زمان را به خاک سیاه بمالیم وانها را ازسرزمین پاکمان بیرون رانیم.
ایاوقت ان نرسیده که به این دشمنان خون خواردرسی بیاد ماندنی بدهیم ونشان بدهیم که
جوانان مسلمان اهل سنت دیگر ساکت نخواهند نشست تا که شما هرچه می خواهید بر سر ملت مظلوم شان بیاورید.
وماهم در کنار برادران مجاهدمان خواهیم جنگید وبا قطره قطره خونمان عزت وسر بلندی را برای ملت عزیزمان به ارمغان خواهیم آورد.
انشاالله

شهیدشیرمردجوان عبدالخالق ملازهی


روح اسلام

یادم آید از تاریخ گذشته از تاریخی که قال الله وقال الرسول
رونق بازار آن زمان بود ،روزگاری که مادرم برای خواباندن
فرزندش به جای نی لبک های بیهوده نی لبک قال الله
وقال الرسول را برای خواباندن فرزندش زمزمه می کرد
وبه جای آرزوهای واهی برای آینده فرزندش
آرزوی آینده ای ازنوع زندگی صحابه
وشهادت به خاطر خدا می کرد
که ای فرزندم امیدوارم که
تو شمشیری گردی برای قلع وقمع دشمنان
خدا ورسول وسپری قرارگیری برای اسلام و
مسلمین
آری این بود روح زندگی تاریخ اسلام
اما نمی دانم چرا مادرم امروز از آینده فرزندی
که به خاطر خدا وپیامبر پرپر می شود وجام
شهادت می نوشد
بیم داری

رژیم ولایت ابلیس


رژیم ولایت ابلیس

آری شیطان برای اینکه اوامر بی چون وچرای او
روزی در دنیا از رونق نیافتد لشکر هم کیشان خویش
را آنچنان پرقدرت جلوه می دهدکه کس به فکر
براندازی اوامر و عوامل او نیافتد .
اما قران اینحقیقت خدا همیشه پیروز بر باطل بوده و راه حقیقت
را در جلوی راه پیروان خویش نهاده تا از عظمت و
هیبت مجازی دشمنان نترسند و هراسی به خود راه
ندهند.
آری می بینیم که این رژیم فاقد هرگونه
عظمت و هیبت است .آری رژیمی که از خدا بی
نیاز باشد خدا با پشیزی اورا هلاک وبرباد می گرداند
ومجاهدان راه حقیقت مصداق این وعده الهی هستند
که با رژیم ولایت ابلیس دارند مبارزه می کنند
وبحمدالله نصرت خداوند همیشه راهنما و راهگشای
راه آنان بوده .
آری رژیم شیطان صفت به تناقض
گویی های فراوانی روی آورده وهمیشه سعی بر آن
داشته تا افکار عمومی را به سوی تبلیغات سوق دهد
وآمار کشته هاوصدمات وارده راوارونه جلوه دهد.
گویا فکرمی کندهنوز می تواندبا این روش حقیقت
سیاست خویش را حفظ کند .آری رژیم فکر می
کندمجاهدان راه حقیقت فاقد نقشه وسیاست هستند.
آریاگرنقشه وسیاست مجاهدان راه حقیقت قرآن وسنت
باشدپس هرگز عملیاتی بدون تحلیل وبررسی وتحقیق
انجام نمی دهند.

خشم وانتقام

خشم وانتقام

فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي توانددرمقابل آنها بايستد،
کسي نمي تواند پرچم هاي آنان را پايين بکشد،
به سوي شما مي آیند ،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.

مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.

.برخیز ای مجاهد راه خدا

آیا وقت آن نرسیده که حق و باطل را از هم تشخیص داده باشی و خیرخواهان را از تنگ نظران و از اصحاب جحیم شناسایی کرده باشیم آیا وقت آن نرسیده که به یاری دین خدا بشتابیم.آیا وقت آن نرسیده که باید با ظلم وستم به مبارزه ببپردازیم ودیگر نظاره گر ظلم،اعدام،شکنجه...
نباشیم وغم وغبار را از چهره ملتت پاک کنی.
برخیز ای مجاهد راه خدا برخیز...


اطلاعیه جدید جنبش در مورد هلاکت یکی از مزدوران محلی وزارت اطلاعات


به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزندان دلیر بلوچستان روز دوشنبه 16 شهریوریکی از مزدوران محلی رژیم که نقش مهمی در عملیات موشکی رژیم به منطقه ماشکیل داشت را در یکی از شهرهای مرزی بلوچستان به هلاکت رساندند.
حاجی غفور ریگی یکی از مزدوران و مخبران محلی رژیم بود که عملیات اخیر در ماشکیل را طراحی کرده بود و شخصا پاسداران رژیم ولایت فقیه را در این عملیات وحشیانه که موجب شهادت سه زن و مجروح شدن چندین نفر دیگر شد همراهی می کرد اما مبارزان به این مزدور اجازه خیانت بیشتر نداده و روز دوشنبه در یک عملیات موفق او را به هلاکت رسانده و راهی اسفل السافلین کردند.
این عملیات هشداری است برای همه مخبران که دست از خیانت بردارند و به آغوش ملت بازگردند در غیر این صورت به سرنوشت افرادی همچون حاجی غفور ریگی دچار خواهند شد.
جنبش مقاومت جندالله

سروش آزادیسروش آزادی
بدون شک جهاد در راه خدا وطلب شهادتی که خداوند نویدش را به
بندگان برگزیده خود در قرآن(ویتخذمنکم شهداء)داده است،
انتقال از یک منزل به منزلی دیگر،از زندگی تنگ ومحدود
به زندگی آزاد،کوچ کردن از زندگی سخت ودشوار
که توام با فریب ونیرنگ وچپاول است و گام نهادن
به زندگی سعادتمند و رفاه ورضوان الهی می باشد.
آری این فراخوان خدا در قرآن است
که برای مخالفین ناگوار وخاری در چشم
بزدلان ومنافقان است که مطرح نموده.
در چنین شرایط سختی این روش فراخوانی
بسوی جهاد یگانه راهیست که می تواند
تنگنای بوجود آمده را از مسیر امت برطرف سازد
وبقای امت اسلامی را تضمین کند.
خلاصه اگر معتقدیم مرگ یک بار است
پس بهتر است زندگی در راه خدا،پیامبر،کتاب وامت اسلامی
قرار گیرد تا گرامی و جاودانه بماند.
درود وسلام خداوند نثار کسانی باد که به
ندای سروش آزادی(اذااستنفرتم فانفروا)
وهنگامی که برای جهاد خروج در
راه خدا دعوت می شوند لبیک می گویند.

همت
خالق یکتا یکی از سنتهای جهان شمول خود را درقرآن کریم بسیار زیبا ،

مجمل و شیوا بیان کرده است

(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)سوره رعد

خداوند حال و وضع هیچ ملت و قومی را تغییرنمی دهد

(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی ،از نادانی به دانایی

،از ذلت به عزت ،از نوکری به سروری ،از خواب آلودگی به بیداری ،

از رکود به جنبش و تحرک و...بالعکس نمی کشاند)

تا زمانی که خود آنان برای تغییر اوضاع و احوال خود همت نکنند.

آری همت مردان است که مدد الله را می جوید و همت بالا ترین قله ای است

که مدد الله را به سوی خود می کشد.

برادر و خواهر اهل سنت تا به کی ذلت و خواری را باید به دوش بکشیم..

بپاخیز و به صف کاروان یاران خدا بپیوند...

درس دیروز عبرت فردا


درس دیروز عبرت فردا
آری ملت مسلمان امروز دچارنوعی حواس باختگی ذهنی شده
وسعی می کند از حقیقت فرار کند.
آری او تصور می کند که با فرار کردن از حقیقت می تواند به
دغدغه های زندگی روزمره خویش خاتمه دهد.
اما نمی داند که با هر قدم دوری جستن از حقیقت در حقیقت او
از نظر لطف و کرم الهی بدور می گردد.
آری مسلمانان امروز به مرده پرستانی تبدیل شده اند که قدر افراد مجاهد
،زنده،ونستوه را نمی فهمند.
گویا بعد از مرگ حقیقت آنان برایشان روشن می شود.
آری جهان اسلام در دامان خویش چه اشخاص والامقامی داشت
تا زمانی که زنده بودند قدر آنانرا نداستیم .
انسانهای که گلچین زمانه بودند.
.اشخاصی مانند قطب الاختاب حضرت مولانا محمد عمر سربازی (رح)
مجاهد شهید ،مجاهد ارشاد و قلم مولوی ابراهیم دامنی وشمشیر
بران حقیقت مولوی نعمت الله ،شیخ ضیایی شهیدفقیه و نمونه بارز
جهان اسلام ،مجاهدی که روح اسلام را در ایران دمید
مولانای شهید مولوی عبدالعزیز (رح).
آری اینها کسانی بودند که فقط به خاطرحقیقت
دین و عزت وایمان من وشما سوختند .
نمی دانم که با کدام کنش امت به واکنش در خواهد آمد.
آری شما رابخدا لحظه ای خدایی بیاندیشید
و از دیروز عبرت بگیرید ومگذارید بازی ظلم وجنایت بار دیگر تکرار شود

معذرت خواهی


السلام علیکم
باعرض معذرت وپوزش ازبازدیدکنندگان محترم.
ازاینکه نتوانستم بنا به دلایلی چند روزی به وبلاگ سر بزنم.
امیدوارم که بتوانم جبران کنم.
التماس دعا