شعار دشمنان

گویا این یک حقیقیت است که مسلمانان
از حقیقت دین و مذهب و هویت
خویش جامانده اند و از حقایق ظلم دنیا چشم پوشیده اند.
واز تفکر در محتوای شعار و کلام دشمنان بازمانده اند .
آری دشمنان جهان اسلام با شعار آزادی؛اتحاد ؛وحدت
به کشورها وملت های مسلمانان یورش آورده اند ولی
مسلمانان گول ظاهر کلام آنان را خورده اند
و هرگزسعی نمی کنند که بفهمند
که در حقیقت این شعار.شعار نابودی آنان است
.آری دشمنان اسلام ازلابه لای آیات و روایت اسلام
مطالبی را گلچین وبه آن پروبال داده
و به خورد ما مسلمانان می دهند
و ما مسلمانان بدون هیچ گونه تحلیل وبررسی آن
را بعنوان بند اصطلاحی در اسلام قبول می کنیم
افسوس برادر و خواهر مسلمان افسوس ......افسوس
که کلام خدا قرآن این معجزۀ هدایتگر
و قطب نمای مسیرزندگی در اختیار ما است
ولی ما سعی داریم که از حقیقت آن چشم پوشی کنیم
.آری برادر و خواهر مسلمان یادت باشد
که با کدام حقیقت داریم بازی می کنیم
آری قرآن حقیقتی است که هیچ بهانه ای
را در خود راه نداده وراه نخواهد داد .

0 نظرات: