قربانی دیگری از خانواده رهبر جنبش به ملت ، به شهادت رسانیدن عبدالحمید ریگی برادر رهبر جنبش بدست زابلی های فاشیست

قربانی دیگری از خانواده رهبر جنبش به ملت ، به شهادت رسانیدن عبدالحمید ریگی برادر رهبر جنبش بدست زابلی های فاشیست
به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از روابط عمومی بیدادگستری نظام ولایت فقیه باری دیگر رژیم جهل و جور و فساد دست به جنایت زد و فرزندی غیور از بلوچستان را اعدام کرد.
بامداد امروز خانواده رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ قربانی دیگری به ملت و دین عرضه کرد و برادر رهبر جنبش عبدالحمید ریگی بدست متجاوزان اشغالگر زابلی در زندان زاهدان اعدام شد.
آژانس خبری تفتان این جنایت رژیم را شدیدا محکوم کرده و به رهبر جنبش و خانواده محترم تسلیت و تبریک می گوید و از الله امید دارد که خون شهیدان را ضایع نمی نماید.

0 نظرات: