نظر یکی از جوانان غیور بلوچستان


نظر یکی از جوانان غیور بلوچستان
ناشناس گفت… خامنه ای ملعون و شیادانی که قلاده تان به دست اوست با به شهادت رساندن عبدالحمید ریگی هرگز نمی توانید صدای حق طلبی را خاموش کنید و ملت بلوچ را از گرفتن حق مسلمش باز دارید.طایفه ریگی هزاران عبدالحمید دارد .ما جوانان طایفه ریگی با پروردگارمان عهد می بندیم تا خون در رگ مااست از هر راه و روشی که باشد نشانتان میدهیم که قطره قطره خون جوانانمان را بی باکانه خواهیم گرفت و از همه طوایف برادر می خواهیم که دیگر نگذارید به نام چند قاچاق فروش و مزدور که اسمشان را سردار گذاشته اند اتحادمان بشکنند و با زهی زهی کردن از هم دورمان کنند و همبستگیمان را به تمسخر بگیرند.ما همگی برادریم و از یک سرزمین و بیایید باهم همچون موجی شویم بر سر مزدوران رژیم و این وظیفه عرفی و شرعی ما است.
خامنه ای این را به تو قول می دهیم که در بلوچستان دیگر برای تو و نوکرانت آرامش و امنیتی نخواهد بود.
شهادت این فرزند دلاور بلوچ را به همه مردم بلوچ ،طایفه ریگی و خانواده آن عزیز تبریک و تسلیت می گوییم و اشک نخواهیم ریخت تا بر دیگر آلام ما اضافه گردد و آنقدر کینه و خشممان متبلور گردد تا انفجارش التیام دهنده مردممان و سرزمین زیبایمان شود.
مرگ بر خامنه ای
سرنگون باد رژیم ولایت فقیه
به امید پیروزی
جمعی از جوانان طایفه ریگی

0 نظرات: