"شهادت" است که لرزه بر اندام دشمنان و آخوندها و زابلی ها میفکند، و آن‏ها را از نفوذ درسرزمین بلوچستان مأیوس میکند.

این مرد عمل و نه مرد سخن ، این نمونه کامل هجرت ؛ جهاد و شهادت ؛ شاگرد مکتب اهل توحید
اگر تاریخ اسلام را ورق زنیم، میبینیم قسمت مهمی از افتخارات را شهیدان آفریده و بخش عظیمی از خدمت را آنان کرده‏اند. نه تنها دیروز، امروز نیز فرهنگ سرنوشت ساز "شهادت" است که لرزه بر اندام دشمنان و آخوندها و زابلی ها میفکند، و آن‏ها را از نفوذ درسرزمین بلوچستان مأیوس میکند.
بدون شک "شهادت" یک هدف نیست؛ هدف پیروزی بر دشمن و پاسداری از آیین حق است، اما پاسداران سرزمین بلوچستان باید آن قدر آماده باشند که اگر در این مسیر، ایثار خون لازم شود، از آن دریغ ندارند، و این معنای امت شهید پرور است.

0 نظرات: