پیام تبریک و تسلیت


باری دیگر دست خفاشان خون آشام ولایت فقیه به خون یکی دیگر از فرزندان اهل سنت آغشته شد و با تکرار اعدام های زنجیره ای چهره ی کریه ی خود را به نمایش گذاشتند با گمان اینکه می توانند حرکت خروشان اهل سنت را خاموش کنند.

زهی خیال باطل

بله امروز دوشنبه 3/3/89 عبدالحميد ريگي برادر عبدالمالك ريگي رهبر جندالله در محوطه زندان زاهدان به شهادت رسید

ما مجاهدین حزب الفرقان اهل سنت ایران این ضایعه را به جامعه اهل سنت ، جوانان غیور مبارز و خصوصا خانواده و همسنگران آن شهید بزرگوار تبریک و تسلیت عرض می نماییم .

حزب الفرقان اهل سنت ایران

0 نظرات: