پیروزی دعوتگران


پیروزی دعوتگران

مسلمانان دردعوت مردم به سوی حق وتحکیم شریعت اسلام ودین خدا،

تابع سنت تدافع بین حق وباطل ویا قانون نصرت .پیروزی هستند .بنابر

این برمسلمانان لازم وضروری است که عوامل پیروزی را ایجاد کرده ،

ازموانع آن برحذر باشند تا باطل رااز بین ببرند وحقیقت یا دین اسلام را

به پیروزی برساند ویک دولت مقتدراسلامی پایه گذاری کننددعوتگران،

در این عمل شریف و جهاد پسندیده از طرف دشمنان مورد تکذ یب قرار

می گیرند واز مردم باز داشته می شوند و نیز از طرف دشمن ، متهم به

باطل خواهند شد.بنابر این مسلمانان باید برتمام این مسائل واقف باشند

ودرنظر بگیرند که همۀاین اتهامات وتکذیبها ومقاومتها از طرف دشمن

،تابع قوانین الهی می باشند ودر زندگی پیامبران ورسولان نیز این نوع

معظلات بوده است و دعوتگران,از پیامبران برتر وگرامی تر نیستند واز

آنان برهانی تر ومخلص تر نمی باشند ، در صورتی که آنان نیز ، مورد

اذیت و آزار دشمنان قرار گرفتند و به باطل متهم شدند ولی با وجود این

مسائل،آنان بر اساس فرمان الهی،صبر پیشه کردند و پس از و پایداری

نصرت و پیروزی برای آنان محقق شد.

همچنانکه خداوند متعال می فرماید: (وَِلَقَد کُذِّبَت رُسُلٌ مِن قَبلِکَ فَصَبَرُوا

عَلَی مَا کُذِّبُوا وَ أُذُواحَتَّی أَتَاهُم نَصرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ أللهِ(انعام/۳۴)

(پیغمبران فراوانی پیش از تو تکذیب شده اند (و مورد اذیت و آزار قرار

گرفته اند)و در برابر تکذیبها( و اذیت و آزار ها ) شکیبایی کرده اند (و

برعقیدۀ خود ماندگار مانده اند وسنگررا خالی نکرده اند) واذیت و آزار

شده اند( و گرفتاریها و شکنجه ها را تحمل کرده اند ) تا یاری ما ایشان

را دریافته است ( و در مبارزۀ حق و باطل پیروز شده اند . تو نیز چنین

باش . این سخن خداوند است و مبتنی بر وعدۀ پیروزی است)وهیچ چیز

نمی تواند سخنان خدا را دگرگون سازد.به تو اخبار وسرگذشت پیغمبران

رسیده است مفهوم آیۀ ذیل،مراد از(کَلِمَاتِ أللهِ )را در آیۀ پیش گفته بیان

می کند. (وَلَقَد سَبَقَت کَلِمَتُنَا لِعِبَا دِنَا ألمُرسَلِینَ إِنَّهُم مَهُمُ ألمَنصُورُونَ وَإِنَّ

جُندَنَا لَهُمُ ألغَالِبُونَ )

(یکی از مژده هایی که آیۀ مذکور به مؤمنان می دهد ، آنست که خداوند

به مؤمنان ،همانند پیامبران ، وعدۀ نصرت و پیروزی داده است ونیزآیه

دلالت داردبراینکه نصرت وپیروزی درتمام شرایط زمانی برای پیامبران

و پیروان آنان ، تابع قوانین الهی است :

(إِنَّالَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ ألَّذِینَ آمَنَوا فِي أحَیَاۀِألدُّنیَا وَیَقَومُ ألأشهَادُ(غافر/۵۱)

(ما قطعا پیغمبران خود را و مومنان را در زندگی دنیا و در آن روزی که

گواهان بپا می خیزند یاری می دهیم ودستگیری می کنیم دعوت گران تا

زمانی که پا یبند به اسباب و شروط پیروزی هستند ، قانون الهی در

نصرت مومنان، شامل آنان می شود.

0 نظرات: