ادامه کشتار در ایل شه‏بخش

ادامه کشتار در ایل شه‏بخش

بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی اینک نظام تمام توان خود را در به دام انداختن حاجی خدابخش شه بخش که یکی از فرماندهان جنگ‏های چریکی این گروه زیر زمینی است متمرکز کرده است.

وقتی که نظام در منطقه بلوچستان عزم را برای دستگیری فردی جزم می‏کند، فعالیت‏ها، خلاصه می‏شود در ایجاد رعب و وحشت سرتاسری در بلوچستان و زیر فشار قرار دادن روحانیون و روسای طوایف و حمله و کشتن افراد بی گناه به خاطر زهرچشم گرفتن.

درست از زمانی که رژیم تلاش خود را برای دستگیری این رهبر چریکی گروه جند‏الله افزایش داده، ایل شه‏بخش که در اطراف زاهدان و در دومگ و شورو و قلعه‏بید تا سمسور سکنی دارد؛ فشار و تلفات زیادی را متحمل شده است. علاوه بر دستگیری دهها جوان از این ایل ما شاهد مرگ چندین نفر بر اثر شکنجه بوده‏ایم.

با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید رهبر مذهبی اهل تسنن استان که از اعتباری بین سنی‏های ایران و منطقه برخوردار است از ایل شه‏بخش است این بی توجهی و زیر فشار قرار دادن ایل شه‏بخش به نوعی فشار مضاعفی است بر این رهبر مذهبی. احضار پیاپی مولوی عبدالمجید تنها روحانی وبلاگنویس به دادگاه روحانیت که هم از ایل شه‏بخش و هم از نزدیکان مولوی عبدالحمید است نشان دیگری از سیاستهای غلط اما درجریان نظام در منطقه است. در حالی که در حملات چند روز گذشته تعداد بیشتری از جوانان این ایل دستگیر شده‏اند نظام دو روز قبل جنازه حسین شه‏بخش را که برای بیش از سه هفته در اختیار داشت به ریش سپیدان محلی سپرد. سیدمحمد شه‏بخش پدر مقتول و عمویش قبلاً به دست نظام کشته شده بودند.

از آنجایی که ایل شه‏بخش سابقه تاریخی‏ای در شورش بر علیه ظلم و زور را دارد این احتمال می‏رود که باند نظامی رئیس جمهور کودتا، قصد داشته باشد با راه انداختن تصنعی یک شورش شرایط دستگیری و اعدامهای دسته‏جمعی را بدون دغدغه متهم شدن به نسل کشی در بلوچستان فراهم آورد.

از فعالان حقوق بشر و دوستان وبلاگنویس درخواست دارم در شرایط بحرانی بلوچستان، از نزدیک مسائل این منطقه را زیر نظر داشته باشند و اجازه ندهند تا رژیم با بزرگ کردن مسئله تروریست در این منطقه، توجه جهانیان را از بحران سیاسی‏ای که دچار آن است به سمتی که می‏خواهد بکشاند و جنبش آزادیخواهی مردم ایران را به صفحات درونی نشریات جهان و فراموشی اذهان سوق دهد.

0 نظرات: