شورای امنیت چرا جمهوری به ظاهر اسلامی را محکوم نمی کند چرا فقط اسرائیل را محکوم می کند

نظری از بینندگان

شورای امنیت حمله اسرائیل به کشتی های صلح را محکوم می کند که چند نفر کشته شده اند اما جنایات جمهوری به ظاهر اسلامی را که تظاهرکنندگان بی دفاع را به گلوله می بندد و زندانی می کنند و به انها تجاوز می کنند را محکوم نمی کند ؟ چرا شورای امنیت فقط به فکر تظاهرسازی و حمایت از غزه و لبنان است ؟ ایا جان مردم ایران که در خیابان های تهران،زاهدان،سنندج و دیگر شهرها زیر رگبار تفنگ و چاقو باتوم تارو مار می شوند ، ارزشی ندارد ؟ چرا سکوت می کنند شورای امنیت به ما بگوید تفاوت افراد داخل کشتی ترکیه ای با تظاهرکنندگان ازادیخواه ایرانی چیست ؟ ایا جان انسان با انسان فرق می کند؟ ایا صدها و هزاران ایرانی مثل ندا و سهراب و عبدالحمیدووووو که هر روز توسط خامنه ای کشته و اعدام می شوند با جان چند ترکیه ای و عربی فرق می کنند؟ شورای امنیت چرا فقط اسرائیل را محکوم می کند چرا چشمانش را به روی سران ادم کش جمهوری به ظاهر اسلامی می بندد ؟ شورای امنیت چرا جمهوری به ظاهر اسلامی را به خاطر کشتار بی وقفه اش محکوم نمی کند ؟فقط اسرائیل است که ادم می کشد؟ چرا کشورهای عربی فقط از مردم غزه حمایت می کنند چرا کشتار مردم غزه را محکوم می کنند اما کشتار ایرانی ها را چشم پوشی می کنند ؟

چرا در مقابل مردم ایران سکوت کرده اید ؟

شما شورای امنیت شما کشورهای عربی شما کشورهای غربی چرا فقط لبنان و غزه و فلسطین را می بینید ؟ چرا فقط به اسرائیل اعتراض می کنید چرا فقط اسرائیل را محکوم می کنید ؟ چرا به فکر مردم بی دفاع ایران نیستید که هر روز وحشیانه مورد کشتار جمهوری اسلامی قرار می گیرند ؟

چرا شورای امنیت جنایاتی که در حق مردم ایران روا شده و میشود را ندیده میگیرد ؟

چرا؟چرا؟چرا؟

0 نظرات: