نامیدی کفر استنامیدی کفر است


نا امید مشو بنده از رحمت ما هرگز زیرا که به غیر از ما کس نیست تو را هرگز


ای جمع تهی دستان حقا که نخواهم بست من این در رحمت را بر روی شما هرگز


پس ای مردم عزیز ایران ناامید نباشید از اینکه امیر عبدالمالک عزیز

در اسارت ظالمان است این نیست جز تقدیر باری تعالی


وتلک الایام نداولها بین الناس(و این روزها بین حق و باطل عوض خواهد شد)


و امیر عبدالمالک زمانی که خشت های بنیادین این راه را پایه گذاری کردند

این چیزها را خوب می دانستند که در این راه موانع و مشکلات زیادی

(اسارت،شهادت،زخمی شدن،دوری از وطن،دوری از خانواده و...) وجود دارد

و اما...

رژیم منحوس اخوندی بداند که شاگردان امیر عبدالمالک بی تفاوت نمی نشینند

و تا آخرین قطره خونی که در بدن آنهاست به مبارزه و جهاد پرداخته و با عملیاتهای

استشهادی مشت محکمی بر دهان این اخوندهای منافق خواهند زد

و درسی به این مشرکان خبیث و ابولولوها و ابن ملجم ها خواهند داد

که تاریخ گواه آن باشد و درس عبرتی برای دیگر منافقان و روافض ملعون باشد

یا شریعت یا شهادت


0 نظرات: