تصاویر رهبر مقاومت و انتفاضه بلوچستان
رهبر مقاومت امیر عبدالمالک(فک الله قیده) و شهید سردار میر محمد سلیم ریکی

0 نظرات: