امیر عبدالمالک بلوچ را اسیر کرده اید ولی هرگز نمی توانید درسی که عبدالماک به مردمش را داد محبوس کنید


امیر عبدالمالک بلوچ را اسیر کرده اید ولی هرگز نمی توانید درسی که عبدالماک به مردمش را داد محبوس کنید
خامنه ای ملعون و ای نوکرهای دزد ،قاتل ، جنایتکار و پست خامنه ای .
مگر نمی دانید که فکر و اندیشه عبدالمالک آزاد است و آزادانه در حال رشد و نمو.
امیر عبدالمالک بلوچ را اسیر کرده اید ولی هرگز نمی توانید درسی که عبدالماک به مردمش را داد محبوس کنید و آن اینکه انسان آزاد خلق شده است و فقط ستایش و تعظیم لایق پروردگار است و هرگز بندگی هیچ بتی را نکنید.
عبدالمالک مانند بارانی بود که کشاورز برای زمین حاصلخیزش انتظار آن را میکشد تا بذرهایش شکوفا شوند.
و این باران بارید و پروردگار نام آن باران را امیرعبدالمالک گذاشته بود و سرزمین بلوچستان دیگر کویری نیست بلکه سبزه زاریست که شاید نسلها پیشینیانش انتظار چنین روزی بودند و بلوچستان سراسر گلستانی است از حماسه و غیرت ،از صبر و بردباری ، از امید و پیروزی.
و جوانه ها همچنان در رویش خواهند بود چون خوب گفته اند دشمن نادان هم نعمتی است زیرا شما زبونان نمی دانید با رویش ناگزیر جوانه چه کنید.
مبارزان پیروز باشید.
همت مردان مدد خدا.
فرزندی از دیار همیشه سبز بلوچستان.
امید

1 نظرات:

ناشناس گفت...

الله یار و یاورت باشد در همه حالی ای عزیز و جان بی ارزش من فدایت باد.
عبدالملک عزیز بی شک در این قرن نور امید و چراغ آزادگی را در بین مردمانت آنچنان افروخته ای که دیگر آنرا خاموشی در کار نخواهد بود.
عبدالمالک عزیز تو نه تنها در این عصر ملت بلوچ را درس عزت و شهامت و ایستادگی در برابر هر بت و ظالمی دادی بلکه به جهانیان ثابت کردی که قیام در برابر جهل و ظلم و تجاوز به ایل و تبار ،به زمان و مکان و هیچ غیری جز غیرت و ایمان و مردانگی ربطی ندارد .
عبدالمالک عزیز تو سرلوحه ملت بلوچ در اتحاد و ایستادگی و زهری در چشم نابخردانی هستی که مردمشان را به پشیزی و ریالی ارزانی می کنند و قلم را وصف کمالات تو درمی ماند و تو را باید به چشم دل دید و حس نمود نه چشم جسم.
آری ،انسان آزاد خلق شده و آزادگی سرشت اوست و تو ای عزیز این امر بدیهی را جان دیگری دادی و حیات تازه ای ، تا مردمانت و همه مظلومان گیتی بدانند ظالم تا زمانی پابرجاست که مظلوم حق خود را از یاد برده باشد.
ای عزیز ، پروردگار یار و یاورت باد .
فرزندی از دیار همیشه سبز و گلکون بلوچستان.
امید