آغازی دیگر با تولدی در دیار شهید پرور بلوچستان

آغازی دیگر با تولدی در دیار شهید پرور بلوچستان
امروز امیر و رهبر انقلابی بلوچستان از میان خاکیان پر کشید و این پر کشیدن را نباید رحلتی دانست بلکه تولدیست دیگر در این دیار و کلام الهی است که شهیدان زنده اند و نزد او روزی می خورند.

و خامنه ای ملعون و بدبخت به درستی می داند که راه عبدالمالک پابرجاست و دیگر هیچ ترفند و مکر و حیله ای جلودار فرزندان بلوچستان نخواهد بود تا رسیدن به شهادت یا سعادت .
و تاریخ نشان داده که خون هر شهید چگونه سیل خروشان قیام و حق طلبی را خروشانتر می گرداند پس خامنه ای معتاد و شیره ای نظاره کن که چطور به خفت و خواری بیشتر خواهی افتاد تا فروپاشی نظام شیطانی ولایتت.
در اینجا شهادت سرورمان امیرعبدالمالک بلوچ را به خانواده و همه مردم بلوچ تبریک و تسلیت عرض می کنم.
روحش شاد ، یادش گرامی و راهش مستدام

0 نظرات: