شهید عبدالجلیل شنبه زهی (سعد،صدیق)به راستی آنانی که در راه اعلای کلمه الله و نشر دین مبین اسلام تلاش می کنند ودر این راه خون شان ریخته می شود،این افراد به جاودانگی حقیقی می رسند و همین خون ها سبب بیداری نسل های جامعه ی بشری می شوند.
شهید عبدالجلیل شنبه زهی معروف به صدیق برادر شهید یاسر فرمانده نظامی جندالله.
این مبارز نستوه از زمان چهارده سالگی به جنبش پیوست ودر زمان کودکی اسلحه بدست بر علیه فاشیست ها قیام خود را شروع کرد . فردی خدمتگذار بود و همیشه برای مجاهدان خدمت می کرد ونفرت خاصی نسبت به کفار داشت شهید عبدالجلیل فرد دلیری بود و به عملیات کردن شوق خاصی داشت هر گروهی که راهی عملیاتی می شدند به پای امیر صاحب می افتاد که او را برای عملیت بفرستد .در عملیات کوه سفید زخمی شده وبعد از دو روز دوباره در کمین مزدوران خامنه ای افتاده وبعد از مقابله ای مردانه به شهادت رسید.
روحش شاد وراهش پر رهرو باد

0 نظرات: