شهدای جنبش مقاومت مردمی جندالله1 نظرات:

ناشناس گفت...

شهید عزیز امیر حاج عبدالمالک بلوچ رهبر انقلابی بلوچستان ،ملت و سرزمینت یتیم شدند و باور کردنی نیست که عزیز دیگر نیستی در جمع خاکیان ولی از آنجا که کلام پاک الهی است که شهیدان زنده اند یقین ما بر همین است که زنده اید .
به فرموده خودتان پس از دادن هر شهید ما آنچنان رشد و پیشرفت کرده ایم که گاه خود دهان بر انگشت مانده ایم از نصرتی گه پروردگار بعد از شهادت یاران عنایت فرموده است و این بار هم یقین داریم که خون پاکت درخت آزادی و آزادگی را چنان شکوفا خواهد کرد که دشمن زبون راه گریز نیابد و غرش شیران و سرمچاران این سرزمین عالمیان را انگشت به دهان و حیران کند .
شهید امیر حاج عبدالمالک یادت زنده و راهت جاویدان ای عزیز
میر یونس بلوچ