يادي از شهيد احمد وفائي قهرمان


يادي از شهيد احمد وفائي قهرمان
شهيد احمد وفائي معروف به حاجی محمود اهل دپكور- در سرباز بلوچستان بدنيا آمد. پس از رسيدن به آگاهي هاي لازم بخاطر ارتباط با امير عبدالمالك رهبر جندالله خيلي زود تبديل به يك مجاهد نستوه شد و دوره هاي چريکي را يكي پس از ديگري تكميل كرد. او صلاحبتهاي نظامي خود را در انجام عمليات چريكي خيلي زود بروز داد و به درجه فرماندهي ارتقاء يافت و عمليات موفق متعددي را فرماندهي نمود تا اينكه در عمليات دومك در يك درگيري شديد در مقابله با بيش از دوهزار نيروي زميني كه با چهار فانتوم و شش هلييكوپتر پشتيباني ميشدند بهمراه سه نفر از ياران ديگرش به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

يادش گرامي و راهش پر از رهرو باد.
مردم تحت ستم بلوچ فداكاريها و قهرماني هاي اين مبارز دلير خود را از ياد نخواهد برد.

0 نظرات: