نگذارید حجتان را خراب کنند!...

همیشه گمان میکردم سعودیها با ما ایرانیها سر دشمنی دارند، و اجازه نمیدهند ما مطابق میل خود مناسک حج و عمره خویش را ادا کنیم!

فضای داخل کشور و تبلیغات رسانههای گروهی، و آخوندهای سر منبر چنین تصوری را در اذهان عمومی ما میکارند، ولی وقتی شرف زیارت خانه خدا نصیبم شد، در یک لحظه همه آن تصورات مالیخولیائی و آن تبلیغات منفی و دشمنی سازیها و فریبهای چهره خود را عوض کرد.

احساس کردم؛ آخوندهای خود ما هستند که عبادت ما را فاسد میکنند!

ما را ـ به بهانه نفهم بودن ـ گروه گروه، یا رمه رمه، تقسیم کرده، آخوندی شکم گنده از خطر وهابیت، و اینکه تماس با مسلمانان دیگر باعث انتقال ویروس تفکر و اندیشه در سرهایمان میشود، بشدت بر حذر میداشتند. زورکی ـ چون آخوندهای یهود ـ میخواستند به ما بقبولانند که ما ملت برگزیده خدائیم، و انگار ـ العیاذ بالله ـ از خویشان پروردگاریم، و نباید با ملتهای دیگر لول بخوریم!!

مردم ساده و بیسواد و کم فرهنگ ما، با ترس و واهمه بدینسو و آن سو حرکت میکردند تا مبادا با تماس با ملتهای دیگر خدای ناکرده پلید شوند!

بزرگترین درد حاجی ایرانی این بود که؛ آیا پشت سر امام حرم نماز بخواند یا خیر!...

سرم از این تصورات پوچ، و از این افکار قرون وسطائی، سوت میکشید، فکر میکردم این دیدگاهها تنها زمانی که انسانها در جنگلها زندگی میکردند و با دو برگ سبز شرمگاه خود را میپوشاندند، و تازه سنگ چخماق را برای برافروختن آتش کشف کرده بودند خریدار داشته است..

در سفر حج و عمره یک ایرانی درمییابد که واقعا شیعه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)، و یا شیعه اهل بیت نیست! ما ایرانیها در حقیقت شیعه ابن سبأ یهودی، و یا در بهترین حالات شیعه شاه اسماعیل صفوی خونخوار شدهایم! و این آخوندها از بیسوادی دینی ما سوء استفاده کرده، ما را میدوشند!

در یک لحظه به مسلمانان در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) نگریستم. بسیار مؤدبانه، و با نظم و ترتیب، به قبر پیامبر خدا که پس از توسعه مسجد در گوشهای از آن قرار گرفته نزدیک میشوند، و میگویند: سلام و درود خدا بر تو بادا ای رسول الله، خداوند به تو به خاطر زحمتهایی که برای ما کشیدهای بهترین پاداشی را که پیامبری را از سوی امتش میدهد ارزانی دارد!

و همچنین برای دو یار وفا دار پیامبر خدا که در زندگی چون دو دست راست و چپ او بودند، و پس از وفاتشان یاران و اهل بیت پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) که از شدت محبت و تعلق و همبستگی آنها با پیامبر خدا واقف بودند، بخاطر احترام به پیامبر خدا پس از رحلتشان، و برآورده کردن آرزوی آن دو شیفته رسول الله، آن دو ( حضرت ابوبکر صدیق؛ یار غار مصطفی، و حضرت عمر فاروق داماد امیر مؤمنان علی و دخت رسول الله) را پس از وفاتشان در کنار رسول هدایت به خاک سپردند. دعا میکنند.

کسی را ندیدم در مقابل قبر عزیزترین انسانها نزد پروردگار یکتا سجده کند، و یا قبر و عتبات آنرا ببوسد، و یا از آن حضرت بچه و زندگی و زن و شفا و ... بخواهد. همه میدانستند که تنها حاجت روا، و شافی خداوند یکتاست!

در یک لحظه فکر کردم؛ اگر قبر پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) در ایران و نزد ما شیعیان میبود؛ از آن چه میساختیم؟!

بله! بتکدهای چون بتکدههای مشهد و قم و کربلا و نجف!..

نمیدانم کدام یک از امامان ما از رسول پاک خداوند برترند تا ما آنها را چنین مأوی و ملجأ و پناهگاه و شافی و رازق و حاجت روا و مشکل گشا و غیره وغیره قرار دهیم!! اگر این قبرپرستی نیست پس چیست؟!

شاید میگویی اگر این چیزها نباشد آن وقت: آخوند و روضه خون و سیدها و سجاده نشینهای ما از کجا نان بخورند؟!...

نه! جان برادر! این دین خداست نه بازیچهی من و شما...

اگر یکی از شیعههای دو آتشه ما بخواهد دمار از روزگار محمد بن عبدالوهاب سر دستهی هیولای ساختگی وهابیت درآورد، و ـ با عرض پوزش ـ بخواهد روی قبرش چنین و چنان کند، تا دلش آرام گیرد. با کمال تعجب درمییابد که کسی از قبر او اطلاعی ندارد. در سعودی همه مثل هم دفن میشوند، ملک و رعیت، شاه و گدا، همه در قبر برابرند! و در کشور ما "از ما بهتران" تنها از اینکه در زندگی سر و گردنی روی مردم بالاتر سوارند حتی در گودال قبر هم میخواهند "از ما بهتران" باشند!

همین آقایی که ما از او اخطبوط و جن سبز ساختهایم، تنها گناهش این است که برخی از قبرپرستان بدعتی چون ما که قرآن خدا را کنار گذاشته بودند، و توحید الهی را با شرک آمیخته بودند، را بیدار کرده، مزارها را به حالت اولیه خود بازگردانید تا مردم متوجه خدا شوند! آخوندها و سجاده نشینها و روضه خونهای مفت خوری که از این راه کاسبی میکردند از او چنین اژدهای شاخ داری ساختند تا ما را از توحید و یکتا پرستی بترسانند!

اگر این امام سعودیها بوده، خوشا به حالشان! ما با امام خمینی خود چه کردهایم؟! بتکدهای جدید در تهران!...

خامنهای هم یک پایش در گور و یکی بر لب گور، حالا نمیدانم نقشه شوم بتکدهاش را در کدام شهر میخواهند بریزند!

و حتما باید از بتکده تهران باشکوهتر باشد، آن یکی تنها ولی فقیه بود، و این آقا پسوند "مطلق" را هم یدک میکشد. و حتما بعدی هر که باشد حتی جگر گوشه دردانه آقا؛ مجتبی خامنه ای "مطلق تر" خواهد بود. و شهر دیگری در کنار بتکده او سبز خواهد شد. این حکایت تا به کی جریان خواهد یافت. خدا دانای رازهای پنهانست...

قبرستان بقیع از روز پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) تا کنون میهمان صدها هزار مرده شده است. و تا کنون حکایت جاری است!

و بدون شک از این میان هزارها نفر از اهل بیت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) بودهاند.

با خود گفتم اگر مثلا حضرت علی (ع) همسرش فاطمه؛ دخت رسول الله ، را در شب تاریک دفن نمیکرد، و امام حسن و امام حسین جای قبر مادرشان را از مردم پنهان نمیکردند، و دست ما شیعیان به آنجا میرسید، از آن چه درست میکردیم؟! حتما بتکدهای با شکوهتر از آنچه بر قبر امام حسین (ع) در کربلا ساختهایم؟!

بناز عقلهای ما را !..

حسینی که با کاخ فروشان و قصر نشینان در جنگ بود، حالا قبرش کاخی شده که یزید بدبخت هرگز چنین قصری را در خواب و خیالش نمیتوانست تصور کند!...

آیا واقعا ما شیعیان حسینیم، یا شیعیان یزید؟!..

گمانم نه این و نه آن، ما شیعیان هوی و هوس و جهالت و خواستههای خویشیم!

در حرم خانه خدا؛ وحدت و همبستگی مسلمانان نمای خودش را دارد. تنها کسانیکه از این جمعیت با شکوه عبادی فرار کرده در بازارها لول میخورند، و یا در گوشهای با آخوندی نشسته حقد و کینه فروشی میکنند ما ایرانیهای نگون بخت هستیم!

آخوندها واقعا عقلهای ما را تحقیر میکنند! انگار ما ملت عقل نداریم.

بگذارید خودمان حقایق را ببینیم. قرآن خدا را بخوانیم و آنچه حق است را برگزینیم. چرا با شستشوی مغزی ما را گمراه میکنید؟! چرا میخواهید هیزم سوزان آتش جهنم برای ما شوید؟! ای آخوندهای مکار و حیلهگر، ای کاسبهای مذهب فروش از خدا بترسید!

میگویید: میترسیم گمراه شوید؟! شاید تبلیغات سوء سعودیها در شما اثر کند! به حرفهای شیخهای سعودی گوش نکنید...

راستی فرق شما با مشرکان مکه در چیست؟!..

آنها درست همین حرفها را به حاجیان خانه خدا میزدند: پنبه در گوشهایتان بگذارید تا حرفهای محمد را نشنوید! به محمد نزدیک نشوید که بسیار خطرناک است! از محمد و یارانش دوری کنید مبادا که شما را گمراه کنند!..

زمان مکر و حیله و نیرنگ به سر آمده.. ملت ما در حال بیدار شدن است..

شما ای آخوندهای مغروری که خود را "کس" و دیگران را "خس" میشمرید. بدانید که موج خروشان بیداری شما را در گوشهای از تاریخ برای همیشه بایگانی خواهد کرد...

ره توبه برگیرید. و مردم را بسوی قرآن و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) ؛ که همان دین و مذهب اهل بیت او بود دعوت کنید..

ای برادر:

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ


گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ

این درگه ما درگه نومیدی نیست


صد بار اگر توبه شکستی بازآ


حسن نقوی ـ قم

0 نظرات: