امتحان مومنان با انواع مصایب وسختی ها

خداوند متعال می فرماید:لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ(آل عمران/186)

(به طورمسلم ازلحاظ مال وجان خود موردآزمایش قرار می گیریدوحتما

از کسانی که پیش از شمابدیشان کتاب داده شده است واز کسانی که کفر

ورزیده اند، اذیت وآزار فراوانی می بینید{ واعمال ناشایستی وسخنان نا

بایستی می شنوید}واگر در برابرآزمایشی مالی وجانی بردباری کنید واز

آنچه که بایدپرهیزکردبپرهیزید،کارهای شایسته همین است واین اموری

است که باید برانجام آنهاعزم راجزم کردودراجرای آنها کوشید) . برمبنا

ی این آیه ،سنت الهی در مورد بندگان مومن و دعوتگران ومجاهدان فی

سبیل الله آن است که ایشان را به انواع سختیها و آزار و اذیت مبتلا می

سازد.اموال وثروت آنان درجهت انفاق موردآزمایش قرار می گیرد ونیز

علاوه برضرر مالی ، ضررجانی نیزهمانند مجروح شدن وکشته شدن و

اسارت درمقابل دشمن،دامنگیرآنان خواهد شدوحبس مومنان درعصرما

، مصداقی از همین سنت است ؛ به طوری که حاکمان ستمگر و سرکش

دعوتگران را به بند زنجیر وزندان می کشند.نوعی دیگر از معضلات که

بنابرسنت الهی،دامنگیردعوتگران ومجاهدان فی سبیل الله می شوند، آن

است که آنان از طرف اهل کتاب ومشرکان ودیگر دشمنان کافر به انواع

اذیت و آزارزبانی مبتلا می شوند .آزار واذیتهایی،همچون طعن وبدگویی

نسبت به اسلام و دعوتگران و مبلغان اسلامی و وارد کردن تهمت های

ناروا ، به قصد باز داشتن مردم ازآنان . یکی ازموثرترین عکس العمل

مسلمانان در برابر این جنگ روانی وآزار واذیتهای تبلیغی،صبر وتحمل

وپایبندی به تقواست وچنین عکس العملی می تواند،باطل را نابود سازد

وحق را غالب.(تفسیر زمخشری،ج1،ص449)

1 نظرات:

ناشناس گفت...

متشکر برادر ، این مطلب شما بسیار تسکین دهنده و روحیه ساز است.
جزاک الله خیرا
ابوعلی