از اقوال زرین پیشوای بزرگ امیر عبدالمالک بلوچ
پیشوای بزرگ امیر عبدالمالک بلوچ فرمودند: ملتی که به وضعیت دینی ، سیاسی ، فرهنگی خود حساس نباشد خود شاهد زوال و نابودی اش خواهد بود.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

سلام ناکو وشدل
خامنه ای ملعون این روزها در دردسرهای زیادی به سر می برد و از یک طرف به جان هم افتاده اند و مثلا دفتر منتظری مرجع بزرگ شیعیان را پلمب می کند و از یک طرف موسوی و کروبی و اعتراضات مردمی گریبانگیرش شده است و در دنیا هم که تحریم و خفت را یکی پس از دیگری دارد نوش جان می کند و مسئولانش هم حتی دیگر برای عیاشی می ترسند به خارج سفر کنند ،خلاصه حسابی در منجلاب فرو رفته و با این همه رشوه که به چین و روسیه داد آنها هم او را رسوا کردند و اما
:رژیم با به شهادت رساندن برادر رهبر جنبش می خواست مثلا قاطعیتی از خود نشان بدهد که اگر به خواسته های من عمل نکنید من شوخی ندارم ولی آن بدبخت خامنه ای و نوکرانش دیگر نمی دانند چه بکنند و از یک طرف می بینند که نه بابا فرزندان بلوچستان شوخی بردار نیستند و اسارت رهبر جنبش را مثل آزمایشی الهی پذیرفته اند و حتی تا تهران هم پیش رفته اند و بلوچستان که بیشتر از قبل در تسلط فرزندان بلوچستان است و بلوچستان حتی وارد بعد جدیدی از مبارزه هم شده که نیروهای خود جوشی مثل لشکر مالکی بوجود آمده اند و مخبران هم که فکر می کردند شاید چند روزی نفس آرامی بکشند ،باور کن ناکو وشدل ، از اقوام و خویشاوندان خود می ترسند که نکند باخنجری یا تیغ موکت بری شاه رگشان را بزنند و این خود شعله ور بودن بلوچستان و هم ایران را نشان می دهد و یک شبکه که نه ، بلکه دهها کانال دیگر هم درست بکنند برایشان چاره ساز نیست و خامنه ای پست و بیچاره در مرداب افتاده و دستش به هیچ جا بند نیست و قول شرف میدهم به تو که مصرف شیره قلیون چراغش چند برابر هم شده باشد و بلوچستان خود همین را لازم داشت تا سیلابی به راه بیفتد و وقتی سیلاب راه بیفتد نگاه نمی کند که در مسیر راه من خانه کدخدا است یا کشاورز و دهقان و تر و خشک را می برد.
این بدبختها اینقدر از این نمایشهای دروغین درست کرده اند که نه فقط ایران حتی جهان به خوبی می دانند که چوپان دروغگوی شیادی است .
خلاصه بیشتر می خواهد علاج واقعه قبل از وقوعی مخصوصا از طرف بلوچستان بکند و خوب هم می داند که دیگر فایده ندارد چون می داند که ضربات بسیار مهلکی را از طرف فرزندان بلوچستان شاهد خواهد بود و آنقدر هم خوب می داند که شاگردان رهبر هزاران برابر از خود ایشان برایش خطرناکتر هستند و رهبر قبلا خط قرمزی برای شاگردانش بود ولی دیگر مرز و خط و قرمز و سبزی نیست و بیشتر رژیم از این که بخواهد منظور تبلیغاتی داشته باشد ، مقصدش این است که ای بابا به خاطر رهبرتان کاری نکنید ولی نمی داند دیگر برایش دیر شده است خیلی دیر.
خلاصه ناکو وشدل ، اینها را از ترس و درماندگی انجام می دهد و این ترس از تحریمهای سازمان ملل و این و آن برایش مهلکتر است .
پس اصلا نگران نباشید و با خنده تماشا کنید که هم در جنگ تبلیغاتی فرزندان بلوچستان موفق شده اند و هم در جنگ سیاسی و نظامی.
فرزندی از دیار همیشه سبز و گلگون بلوچستان
امید