بشتابید برادران مسلمان بشابید


کسانی که در راه الله کشته شده اند مرده نیستد هرچند که اجسادشان را زیر خاک دفن کنید،مرده نیستند هرچند که بر آنها در جمله اموات،رحمت بفرستید،مرده نیستند هرچند که بر آنها اشک بریزید و به خاطرشان خانه عزا بگشایید،آنها زنده هستند اما شما درک نمی کنید،آنها در مکانی زنده هشتند که حواس شما قبلاً آن را تجربه نکرده و آن را نمی شناسید واگر الله تعالی به شما امکان می داد که لحظه ای به زندگی آنها در بهشت نگاه کنید میادین جهاد از طالبان این زندگی پر می شد،واگر الله تعالی به شما امکان شنیدن سخن گفتن بین دو شهید را در کالبدهای کبوترهای سبز بهشتی،را می داد می دانستید که آنها هستند که برای شما از از الله رحمت و استقامت درخواست می کنند.
ای برادر مردّدم،دوست دارم که سخنم را با حدیثی در فضیلت شهادت فی سبیل الله به پایان برسانم،وسوگند به الله این حدیث را از کاملترین احادیثی می بینم که دراین باب وارد شده است،ازعامر بن سعد از پدرش رضی الله عنه روایت است که مردی برای نماز آمد درحالی که پیابمر صلی الله علیه و سلم نماز می خواند،هنگامی که به صف نماز رسید گفت:خداوندا آن بهترین چیزی که به بندگان صالحت می دهی، به من بده،هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز را تمام کرد فرمود:”چه کسی بود که الان سخن گفت”؟آن مرد گفت:من بودم ای رسول خدا،فرمود:”پس باید اسبت به زمین بغلطد و تو در راه الله شهید شوی.”
پس بشتابید ای برادران،بشتابید به سوی عبادتی که هیچ عبادتی با آن برابری نمی کند،بشتابید به سوی قتلی که سید الخلق صلی الله علیه وسلم سه بار آن را آرزو کرده است،بشتابید به سوی کرامتی که شهید آن را حتی بعد از اینکه وارد بهشت شد،نیز فراموش نمی کند و از الله می خواهد که او را به دنیا بازگرداند تا در راه او ده ها بار کشته شود،سدها را بشکنید و ازمرزها بگذرید و با تمام دستگاه های امتینی درافتید و از هر گوشه و کناری به سوی بهشتی که پهنایش به اندازه آسمانها و زمین است و برای بندگان شهیدش آماده کرده،روانه شوید.

ابومصعب سلفی
سرباز امیر عبدالمالک تقبله الله و فدایی امیر محمد ظاهر حفظه الله

0 نظرات: