چرا مرا نمی زنی فریاد؟


چرا مرا نمی زنی فریاد؟
بلوچستان تنها مرده است
در نکبت نظام
بستند مرا به رگبار
وگفتند به تو:
-قاچاقچی است
دردا
که تو
فریادم نشدی
آنقدر بالایم بردند
بردار
که نخل از اندوه زیر پایم ماند
خفگی‏ام را
تو سکوت کردی
مگر من
تمامیت ارضی تو نیستم؟
مگر
هموطنی، فرضی و قرضی می‏شود؟
بر جنازه‏ی اعدامی من
مهر تروریست را مخر
دردمان مشترک است
چرا نمی‏زنی مرا فریاد؟!

عبدالقادر بلوچ

0 نظرات: