انا لله و انا الیه راجعون
انواع مصایب وسختیها که انسان به واسطه ی آن،آزمایش می شود

که خداوند بندگانش را با

ایجاد مصایب وسختیها ، امتحان می کند ؛ همچنانکه این سنت ابتلا در

مقابل بخشایش نعمتهاوخوبیها نیز وجود دارد.برخی ازمصایب .سختیها

که انسان باآن موردآزمایش قرارمی گیرد ، درآیات ذیل ملاحظه می شود

:وَلَنَبلٌوَنَّکٌم بِشَیءمِنَ الخَوفِ والجٌوعِ وَنَقصٍ مِنَ الاموالِوَالَانفٌسِ وَ الثَّمَرَ

اَتِ ‌وَبَشّرِالٌصَّابِرِینَ الَّذِینَ اذَا اَصَابَتٌهم مٌصِیبةٌ قالٌواِنا لله واِنااِلیهِ رَاِجِعٌونَ

اولئکَ عَلَیِهم صَلَوَاتٌ مِن ربهم وَرَحَمَةٌوَاولئک هم المهتدون(بقره /155

-157)(قطعا شما رابا برخی ازامورهمچون ترس وگرسنگی وزیان مالی

وجانی وکمبود میوه ها ، آزمایش می کنیم و مژده بده به برد باران وآن

کسانی که هنگامی بلایی به آنان می رسد ،می گویند.مااز آن خداییم وبه

سوی او باز می گردیم و آنان همان برد باران با ایمانی هستند که الطاف

و رحمت واحسان و مغفرت خدایشان شامل حال آنان می شود و مسلما

ایشان راه یافتگان به جاده ی حق وحقیقت و طریق خیروسعادت هستند

.همان گونه که در آیات مذکور بیان شد،خداوند متعال بندگانش را گاه با

توانگری وفراخ دستی وگاه باناداری وتنگدستی امتحان می کند؛مصایب

وسختیها ، همچون ترس وگرسنگی وضرر وزیان بخشی از مال وثروت

وزیان جانی ،همانند مردن یاوران وخویشان ودوستان نزدیک ومحبوب

ونیز کمبود فرآورده ها ؛ به طور که مزرعه وباغها و درختان بدون ثمر

خواهند ماند .کسانی که نسبت به این سختیها و بلاها،پایداری می کنند ،

این آیه ی قرآنی را ورد زبان خویش می کنند . اِنا لله و اِنا اِلیهِ رَاِجِعٌونَ

آنان که واقفند به اینکه خودوآنچه که متعلق به آنان می باشد،مالک آن

خداست واوست که می تواند به هرشکل وکیفیتی که بخواهد،درآن تغییر

ایجادمی کندومی دانندکه آنان به سوی خدابرخواهندگشت ویقیناًدر برابر

صبرشان،جزا وپاداش دریافت خواهند کرد . خداوندمتعال به چنین صابر

انی مژده داده است : اولئکَ عَلَیِهم صَلَوَاتٌ مِن ربهم وَ رَحَمَةٌ . از طرف

پروردگارشان به آنان رحمت ومغفرت عطاخواهدشد.ولئک هم المهتدون

نیز آنان برراه راست وخیر وسعادت هستند؛به طوری که در برابراو امر

الهی گردن می نهند و خود را متعلق به آخرت می دانند. تفسیر ابن کثیر

،ج1،ص197وتفسیر زمخشری،ج1،ص207

تبریک و تسلیت برای مردم داغ دیده بلوچستان و بلخصوص خانواده

و مجاهدانی که در کنار امیر عبدالمالک بوده اند و از رب العالمین

درخواست صبر برای همه مسلمانان را دارم

دوستدار شهدای جندالله

1 نظرات:

ناشناس گفت...

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟!
خامنه ای ابلیس و نوکرکان دزدش ،آیا فکر کردید حماسه آفریدید بیچاره ها؟!خیر ، این خود نشان از این دارد که نتوانستید از قضا و قدر الهی فراتر روید و امیر عبدالمالک را گروگان بگیرید و از ایشان استفاده تبلیغاتی کرده یا که ماشین جنگی فرزندان مومن و دلاور بلوچستان را متوقف کنید!آن که حماسه آفرید عبدالمالک جان بود که نهضتی را براه انداخت که دفتر و مکانی ندارد ،بلی نهضت یعنی همین ،یعنی به زمان و مکان و فردی وابسته نیست و هر آزاده و آزاداندیشی عضو آن است و نه احتیاج به حاضری دادن دارد و یا حق عضویت .
و هر کوه و برزن بلوچستان دفتر این نهضت است و هر طفل و پیر و جوان عضوش و اگر باور ندارید بروید به چشمان یک کهنسال یا خردسالی خیره شوید و با نگاهش به شما خواهد گفت که تو دشمنی و دیگر هیچ حنایت را رنگ نیست.
به هر حال قضا و قدر الهی همین بود و ما با آغوشی باز و گرم پذیرای آن هستیم و مهم این بود که دیگر رهبر انقلابی بلوچستان اسیر نیست و مردم بلوچ را از نگرانی بیشتر باز داشت و امیر عبدالمالک به سعادتی که آرزو داشت رسید و نامش جاویدان خواهد بود و چه سعادتی برای یک بشر بیش از این.
و دیگر نکته این که مبارزان جنبش هم از آزمایشی الهی سربلند بیرون آمدند زیرا اگر شهادت رهبری مثلا در عملیاتی اتفاق می افتاد ،سازماندهی و رسیدن به اقتدار کنونی چه بسا مشکلتر بود و پروردگار با دادن صبر و شکیبایی به مبارزان در چنین شرایطی بحرانی فرصت سازمان دهی و رسیدن به اقتدار را عنایت نمود تا با توان و تمرکز و برنامه ریزی جدید مسائل و مصائب را پشت سر گذارند و مطمئنا در آینده جنبش توان و اقتدارش را به تو خامنه ای فرومایه باری دیگر نشان خواهد داد.
در پایان شهادت امیر عبدالمالک را به خانواده ،حاج محمد ظاهر بلوچ ، یاران و همرزمان و ملت سلحشور بلوچ تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
امید
فرزندی از دیار همیشه سبز و گلگون بلوچستان