واقعا نمی دانم چی بگم فقط ببیند ...

کسانی که می گویند شیعه ها کافر و مشرک نیستند دیدید از این واضح تر که نمی شود
از دوستان اهل تشیع می خواهم که عینک تعصب را از چشمان خود بیرون کنند و در مورد دینشان تحقیق کنند و ببینند که مرجع تقلید ها شون چه کسانی هستند
و به چه کارهای که وادار نمی کنند ، العیاذ باالله

0 نظرات: