شهادتت مبارک باد فرزند سرمچار بلوچستان

شهادتت مبارک باد فرزند سرمچار بلوچستان.
خوشا به حالت که به آرزویت رسیدی و غیورانه جام شهادت را نوشیدی ای عزیز ولی ای عزیز تو خود می گفتی که آرزوی شهادت بکنید ولی نه زود چون کار بسیارند و ما هم به قول خودت با شنیدن شهادتت دیگر چه بگوییم جز همان جمله که همیشه بر زبان تو جاری بود "قدرالله ما شا فعل" .
شهادت عزیز ،رهبر ،برادر،یار ،غمخوار،پدرمان سرمچار امیر عبدالمالک بلوچ را به مادرمان تبریک و نیز به خانواده و جانشین ایشان ومبارزین و ملت بلوچ ومسلمانان جهان و همه آزادگان جهان تبریک می گویم "انا لله وانا علیه راجعون" .
از همه درخواست دارم که شیرینی پخش کنید زیرا عزیزمان امروز مهمان الله است .
شهادتت مبارک امیر عبدالمالک و راهت مستدام .
میر یونس بلوچ

0 نظرات: