شجاعت و دلیری وشوق شهادت


نتیجه شوق به شهادت شجاعت است زیرا وقتی انسان ازموت نترسد هر کاری می تواند بکند تمام ترس و بزدلیها از انجا شروع میشود که انسان در فکر زندگی باشد و هرگاه اشتیاق به مرگ پیدا شود نه محبت مال می ماند ونه ترس از دشمن.

کاش مرا نیزبه برکت این صادقین این نعمت نصیب شود.

خبرگزاری بدریان ایران

انشاءالله نصیب همه ما می شود

0 نظرات: