جندالله گروهی نیست که با کشتن از بین رود

امیر عبدالمالک حفظه الله و رعاه خطاب به رژیم گفتند : جندالله گروهی نیست که با کشتن از بین رود بلکه اگر شما تمام ما را بکشید هزاران جوان موحد در این سرزمین هست که با نام جندالله بلند میشوند و قیام میکنند.

0 نظرات: