موفقيت مجاهدين جندالله در دستگيري يكي از مزدوران رژيم آخوندي به نام صالح براهويي

نامبرده كه از سال 70تا 88فرمانده عمليات هاي متعددي رابر عليه جامعه بلوچ بر عهده داشت ازجمله اين عمليات ها مي توان به درگيري هوراز زنگ حمد كه به نمايندگي از حاجي تاج محمد شه بخش فرزند محمد حسن با عث شهادت رساندن هفت تن از طايفه شه بخش گرديد كه اسامي كشته شدگان به شرع زير مي باشد .
مهراب شه بخش :فرزند شاهداد
حنيف شه بخش :فرزند رحيم
محمد شه بخش:فرزند شاهدر
بهاالدين شه بخش :فرزند خيرمحمد
الله يار شه بخش :فرزند علم خان
اسماعيل شه بخش :فرزند خدابخش
دادشاه شه بخش :فرزند مخمد حسن
وهمچنين در تاريخ 2/2/85 در درگيري با محاهدين در منطقه چارحيم پير سوران باعث شهادت رساندن 6 تن گرديد به نامهاي
نادر نوتي زهي
نورآحمد نوتي زهي
اسحاق ريگي
ملا عبدالهادي قندهاري
جان محمد قندهاري
عبيدالله كرزي گرديد.
و در طي سال گذشته (88) فرمانده اي عمليات هاي سياه بند ايرانشهر وعمليات ييرسوران و همچنين عملياتي را در سركال بر عهده داشت .
كه در اين عمليات ها به لطف خداوند ناكام ماند و به هيچ موفقيتي دست نيافت .
با هوشياري مجاهدين جندالله وي دستگير وبا توجه به اعترافات نامبرده به مرگ محكوم وبه سزاي اعمالش رسيد تا مرگ وي درس عبرتي براي ديگر خائنين برادر فروش باشد .
با توجه به اسامي موجود از مزدوران اطلا عات از تمامي آنها دعوت مي شود تا قبل از اينكه به سر نوشت صالح براهوي دچار نشدند وبه دست مجاهدين دستگير و كشته نشدند راي توبه را اختيار و به مجاهدين جندالله بپيوندند .
به شكر خداوند هشدار هاي قبلي جندالله باعث توبه چهار تن از مزدوران اطلاعات گرديد كه خود را تسليم مجاهدين جندالله كرده و به خاطر عذاب وجدان از كردار هاي ننگين گذشته خود خود را براي عملیات هاي استشهادي بر عليه رژيم فاسد معرفي و در اولويت قرار دادند .

1 نظرات:

ناشناس گفت...

فقط میتوانم بگویم :
جزاکم الله خیرا