تصاویر شیر مرد تاریخ بلوچستان ، مجاهد سرفراز عبدالمالک ریگی در بیدادگاه رژیم که موجب خشم مشرکان نجس شده است

او از حقیقت می گوید
او شجره طیبه ای کاشت که تا ابد بر جا خواهد ماند
او پوزه طاغوتهای زمان را به خاک مالید
او برای پروردگارش جنگید
به خاطر مردمش همه چیزش را فدا کرد
برای دینش حتی نزدیکانش را به قربانگاه فرستاد
او بارها می گفت که لن تنالوالبر حتی تنفقوا مما تحبون
او اسطوره مقاومت و جهاد و مبارزه و فداکاری است
برای رسیدن به آرمان نهائی از همه چیزش گذشت
نامش لرزه بر جان کافران می اندازد
مشرکان از نامش می هراسند
و هنوز که در بند و اسارت است رعبش در قلوب کافران است
یهودی صفتان شیعه از نامش خوف به دل دارند
او محبوب دلهای مومنان است
مسلمانان از بردن نام وی محظوظ می شوند
مجاهدان او را رهبری بی نظیر و مجاهدی بی مثیل می دانند
جهان اسلام با دستگیری وی لرزید و دل همه آزادگان جهان به درد آمرد
بی شک که عبدالمالک انسانی فرشته صفت و مومنی خداپرست و متوکل بر پرودرگار بود
او به گواهی دوستانش ساعتها با پروردگارش راز و نیاز و نیایش می کرد و آرامش وی در ذکر الله و تلاوت کلامی الهی بود
زندگی وی مملو از فداکاری و اسارتش موجب خروش بیشتر مجاهدان و حتی عامه مردم شد و خدواند چنین خواست که با اسارتش او را و حرکتش را در دل همه مومنان جای دهد و امروز همه مسلمانان جهان از حرکت وی حمایت می کنند و او را می ستایند و خواهان شرکت در نبرد علیه شرک و کفر و رفض شیعی هستند.
عبدالمالک رهبری نهضتی را در اختیار دارد که مرزها را در نوردیده است و در دل ملیونها انسان آزاده جای گرفته است
همه ما دستمان را به سوی پرودگار بلند می کنیم و با صدای رسا از پرودگارمان برای رهبر آزاده و دلیرمان رهائی و آزادی می طلبیم.

دوستدار و فدائی عبدالمالک
ابوعبدالمالک ریگی

http://abdulmalikrigi.blogspot.com

0 نظرات: