ای کسانی ه ندای”حی علی الصلاة”را لبیک گفته اید هیچ خیری در شما نیست اگر “حی علی الجهاد”را تنها بگذارید.

خطاب به برادران مسلمان:

آه،اگر غیر از این کلمات چیز دیگری داشتم تا شما را به نفیرجهاد تشویق کنم،در آن صورت بدون بال به سویتان پرواز می کردم مانند نسیمی که ازبادها سبقت میگیرد،تا جلوی هر یک از شما بایستم،چشمانم را در چشمانش بدوزم و دستم را روی دوشش بگذارم و او را به تندی تکان دهم و این کلام الله تعالی را بر او بخوانم: “إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً: اگر براي جهاد بيرون نرويد ، خداوند شما را عذاب دردناكي مي‌دهد و قومي را جايگزينتان مي‌سازد كه جداي از شمايند و هيچ زياني به خدا نمي‌رسانيد”.

آه، ای کاش به تعداد موهای سرم جان داشتم تا آنها را به گلدسته های مساجد در دیار مسلمین می فرستادم تا مردم را روز جمعه فریاد کنند:ای کسانی ه ندای”حی علی الصلاة”را لبیک گفته اید هیچ خیری در شما نیست اگر “حی علی الجهاد”را تنها بگذارید.

تا به کی حب جهاد در خوابهای بیداری و حدیث نفس محصور می ماند و عیان نمی شود جز با لغزشهای زبان؟تا به کی این علاقه در قطرات اشک خجالت زده ای تنها می ماند که هنگام شنیدن مصیبتهای مسلمین ازچشم سرازیرمی گردند یا احساس زودگذری که هنگام شنیدن سرود یا خواندن قصیه ای به تو دست میدهد؟تابه کی حب جهاد یک سرگرمی از سرگرمی هایت باقی می ماند که اوقات فراغتت را با آن می گذرانی؟

0 نظرات: