اسارت شما دل آزادگان و آزاد اندیشان را می رنجاند ولی اسارت تو هیچ آزاده و آزاد اندیشی را در ادامه راهش متزلزل نخواهد کرد

امیر عبدالمالک جان اسارت شما دل آزادگان و آزاد اندیشان را می رنجاند ولی اسارت تو هیچ آزاده و آزاد اندیشی را در ادامه راهش متزلزل نخواهد کرد

امیر عبدالمالک جان درست است که در اسارت هستید .

اسارت شما دل آزادگان و آزاد اندیشان را می رنجاند ولی اسارت شما هیچ آزاده و آزاد اندیشی را در ادامه راهش متزلزل نخواهد کرد و مبارزان واقعی بخوبی می دانند که اسارت هم بخشی از مبارزه است و مهم این است که شاید تو جسما اسیر باشی ولی روح تو را هیچ کس نتواند به اسارت بگیرد و این دشمن است که اسیر است و در منجلاب فساد و فروپاشی خود دست و پا می زند و در روزی نه چندان دور فروپاشی آن را همه آزادگان جهان به جشن خواهند نشست.

0 نظرات: