بیانیه عملیاتی لشکر مالکی

بسم العزیز المنتقم
فدائیان عمر و لشکریان مالک هفت عملیات کشنده در بلوچستان را با موفقیت انجام دادند و 7 تن از کافران و مشرکان متجاوز را در زاهدان و حومه به درک واصل کردند.
این عملیاتها پس از اعدام شهید عبدالحمید و پخش اعترافات زورکی از پیشوای بزرگ و امام مجاهدان آغاز گردید و بحمدالله که با موفقیت انجام گرفت و سه راننده تاکسی زابلی پلید در شهر زاهدان توسط لشکر به درک واصل شدند و یک کارمند کافر متجاوز در زاهدان به ضرب چاقو هلاک و سه کافر دیگر در سطح شهر زاهدان به درک واصل شدند و این عملیاتها تا آزادی امام مجاهدان ادامه می یابد.
شیعیان کافر و مشرک که بدترین کافر هستند یا باید امام مجاهدان امیر عبدالمالک را آزاد کنند و یا نابود می شوند و یا بلوچستان را ترک کنند و راهی دیگر برایشان نمانده است.
سزای مشرکان و اولاد خمینی که بدترین مشرک بود مرگ است ، خمینی امامان را درجه خدائی می داد و می گفت :ان لائمتنا قوة تکوینیة تخصع لسیطرتها جمیع ذرات الکون .کتاب ولایت فقیه تالیف خمینی .یعنی امامان ما در کائنات قدرت دارند و تمام ذرات کائنان در برابر امامان سر فرود می آورند ادعائی که مشرکان عرب برای بتهای خود نمی کردند و الله می فرماید که تمام کائنات فقط برای الله سر فرود می آورند و سزای چنین مشرکانی فقط مرگ است و کشتار و بس
مرگ در انتظار متجاوزان کافر شیعه به بلوچستان

لشکر مالکی
http://lashkarm.blogspot.com/2010/06/blog-

0 نظرات: