لشکر مالکی از هلاکت 10 تن از متجاوزان و اشغالگران در طی چند روز اخیر خبر داد

بسم القهار المنتقم
سربازان لشکر مالکی طی دو هفته اخیر10 تن از اشغالگران کافر و متجاوز شیعه را در نقاط مختلف بلوچستان اشغالی به درک اسفل السافلین واصل شدند.
سربازان لشکر در عملیاتهای مختلف 4 زابلی خبیث و کافر پلید را در شهر زاهدان به هلاکت رسانده و سه تن را در شهر سراوان و سه دیگر را در زابل و سه مشرک خبیث را در شهر چابهار به درک واصل کردند.
زابلیهای کافر و شیعیان مشرک باید بلوچستان را ترک کنند و راهی جزی هلاکت و تباهی برایشان باقی نمانده است و باید کشته شوند و نابود گردند زیرا اولا کافر هستند و دوما سرزمین اسلامی و مقدس بلوچستان را اشغال کرده اند و سزای اشغالگران مرگ است و بس.
اولاد ابن سبای یهودی را جائی در بلوچستان نیست و سربازان لشکر مالکی چنان از کافران و مشرکان خون بریزند که دیگر کافر و مشرکی در بلوچستان نماند.
لشکر مالکی از همه جوانان می خواهد که قتل عام متجاوزان اشغالگر را آغاز کنند و این فتوای علمای اسلام در مورد روافض بدبخت و خبیث است و خصوصا که سرزمین ما را تصرف کرده اند و بر ما حکم می رانند و سزایشان فقط مرگ است و مرگ پس بکشید کسانیکه به یاران پیامبر اهانت می کنند
بکشید اشغالگران خوک زاده را که سرزمین مقدس بلوچستان را با پاهای کثیف خود اشغال کرده و پلید کرده اند
بکشید سگزاده های صیغه زاده ای را که دین ما را مورد تعرض قرار داده اند
و بپیوندید به لشکر مالکی
لشکر مالکی

0 نظرات: