اطلاعیه جدید جنبش مقاومت ، دستگیری و اعدام دو مزدور رژیم

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که دو تن از مزدوران خائن رژیم جنایت پیشه ولایت سفیه توسط شاخه اطلاعاتی جنبش دستگیر شده و پس از اثبات جرم و خیانت به سزای اعمال ننگین خود رسیدند. این دو نفر نبی بخش نوتی زهی و جلال نوتی زهی از نزدیکان و وابستگان خائن جنایتکار و مزدور کثیف حاجی مجید نوتی زهی بودند که در شهادت رساندن دو تن از مبارزان جنبش(شهید علی رضا ناروئی و شهید نعمت الله ناروئی ) مستقیما نقش داشتند و این ماموریت را از خائن مزدور حاجی مجید نوتی زهی دریافت کرده بودند که نهایتا این دو مجرم و قاتل به دستان پر قدرت مجاهدین افتاده و به سزای جنایت ننگین خود رسیدند. جنبش مقاومت به همه مزدوران و مخبران رژیم هشدار می دهد که دست از خیانت و جنایت بردارند در غیر این صورت به شدید ترین وجه با آنها برخورد خواهد شد و به هیچ مخبر و جاسوسی به هیچ صورت رحم نمی شود. همچنین به همه آن کسانی که در تلویزیون ظاهر شده و علیه رهبر شهید مقاومت سخن گفته و توهین کرده اند هشدار می دهیم که خود را آماده مرگ کنند زیرا که دیگر به این خائنان مزدور اجازه زندگی داده نخواهد شد از جمله سردارهای مزدور و خائن و ملاهای درباری و جیره خوار که غیرت اسلامی و دینی و حمیت ملی و قومی را زیر پا نهاده و مانند مزدورانی بدبخت در تلویزیون سخن گفتند. این ملاهای جیره خوار کثیف و سردارهای خائن پلید فکر نکنند که فرزندان ایمان و حماسه و غیرت و شجاعت بلوچستان از این خیانت و جنایت آنها درگذر خواهند کرد بلکه به امید الله این خائنان در خانه هایشان و توسط نزدیک ترین افراد خانواده تکه پاره خواهند شد. دشمن پلید و جنایت پیشه صفوی هم بداند که بلوچستان چند ملای جیره خوار و چند سردار خائن نیست بلکه بلوچستان هزاران و دهها هزار فرزند غیور و با شرف دارد که روزگار رژیم صفوی و حامیان زابلی اش را در بلوچستان سیاه خواهند کرد و آن روز بسیار نزدیک است که زابلیهای جنایت پیشه با اربابان صفوی خود دیار ایمان و حماسه بلوچستان را ترک کنند.
جنبش مقاومت جندالله

0 نظرات: