سروش آزادی


سروش آزادی
بدون شک جهاد در راه خدا وطلب شهادتی که خداوند نویدش را به
بندگان برگزیده خود در قرآن(ویتخذمنکم شهداء)داده است،
انتقال از یک منزل به منزلی دیگر،از زندگی تنگ ومحدود
به زندگی آزاد،کوچ کردن از زندگی سخت ودشوار
که توام با فریب ونیرنگ وچپاول است و گام نهادن
به زندگی سعادتمند و رفاه ورضوان الهی می باشد.
آری این فراخوان خدا در قرآن است
که برای مخالفین ناگوار وخاری در چشم
بزدلان ومنافقان است که مطرح نموده.
در چنین شرایط سختی این روش فراخوانی
بسوی جهاد یگانه راهیست که می تواند
تنگنای بوجود آمده را از مسیر امت برطرف سازد
وبقای امت اسلامی را تضمین کند.
خلاصه اگر معتقدیم مرگ یک بار است
پس بهتر است زندگی در راه خدا،پیامبر،کتاب وامت اسلامی
قرار گیرد تا گرامی و جاودانه بماند.
درود وسلام خداوند نثار کسانی باد که به
ندای سروش آزادی(اذااستنفرتم فانفروا)
وهنگامی که برای جهاد خروج در
راه خدا دعوت می شوند لبیک می گویند.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

قبلا رژیم با تحت پشش قرار دادن سانسوری مراسم اهل سنت مانند ختم بخاری در دنیا می خواست نشان بدهد که اهل سنت که اقلیتی قابل ملاحظه در کشور هستند از آزادی برخوردارند و دیگر این دشمن دیرینه اهل سنت کینه اش را نتوانست پنهان نگاه دارد و از یک مراسم مدنی و قانونی اهل سنت جلوگیری کرد و خودش را بیشتر از همیشه رسوا کرد.
حالا ببینیم سازمانهای حقوق بشری و کشورهای حقوق بشری تا چه حد واکنش مثبت در این امر نشان می دهند گرچه متاسفانه سازمانهای سیاسی متاسفانه سکوتی اختیار کردند که ناگزیر به ضرر خودشان است مثلا بعضی چون خود را سکولار می دانند سکوت کردند ولی اینقدر نمی دانند که از اصول دموکراسی یکی همین است که هر ملتی حق اجرای مراسم صلح آمیز و مدنی خود را دارد و خطاب به سازمانهای بلوچ عرض کنم که مگر ملت بلوچ مسلمان نیست و اجرای مناسک مذهبی جزیی از حقوق پایمال شده اش به حساب نمی آید؟!؟!چرا بعد از گذشت چندین روز هنوز ساکتید؟!؟!گرچه دیر است ولی اینقدر خود را تافته جدا بافته از ملت بلوچ نکنید زیرا دنیا به واکنش های شما نیک می نگرد و احتمالا از چقدر مردمی بودن و حقانیت شما برداشتهایی می کند! گرچه مردم بلوچ و اهل سنت با تمام فشارهای تهران در زمینه مذهب یک وجب عقب نسینی نمی کند و بطور طبیعی این فشارها باعث می شوند مردم اهل سنت بیشتر برای پاسداری از دینشان کوشا باشند.
به هر حال من به نوبه خودم از سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای سیاسی کشور خصوصا ملیتهای تحت ستم استدعا دارم این مساله را در جوامع بین المللی پیگیری کنند تا دنیا بداند که اهل سنت ایران تا چه اندازه تحت ستم و فاشیسم مذهبی تهران قرار دارند و چرا کشورهای حامی حقوق بشر مسائل اهل سنت را کمرنگ و گاها بیجان دنبال کرده و واکنشی سرد نشان میدهند؟؟!! ، آیا اهل سنت ایران و مردم بلوچ بشر نیستند؟!؟!
با تشکر از دلسوزان واقعی بشریت
بلوچزهی
رونوشت به :
تاریخ،مسلمانان جهان، سازمانهای حقوق بشری،سازمانهای سیاسی ایران و ملیتهای تحت ستم،کشورهای حامی حقوق بشر،انسانهای آزاده