اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله

به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که رژیم ولایت جهل و جور بعد از عملیات استشهادی شهید اعظم (ره) در اقدامی جنایتکارانه و وحشیانه به دستگیری گسترده مردم بی دفاع و بی سلاح بلوچستان روی آورده است.
رژیم که ضعف و ناتوانی اش برای همگان ثابت شد و سپاه پاسدارانی که رسوای جهان شد در جهت پرده نهادن بر ضعف و ناتوانی خود جوانان بی دفاع بلوچ را دستگیر نموده و احتمال می رود تعدادی از این جوانان به اتهامات واهی و پس از اعترافات دیکته ای اعدام شوند.
جنبش مقاومت ضمن محکوم کردن این جنایات به رژیم و مزدوران زابلی اش که مستقیما در جنایت دست دارند هشدار می دهد که اگر یک فرد هم به اتهام همکاری و همدستی با جنبش اعدام شود رژیم و مزدوران زابلی اش پاسخی شدید تر از عملیات شهید اعظم دریافت خواهند کرد.
همچنین باید متذکر شویم که تنها راه نجات زابلیهای جنایت پیشه خروج از بلوچستان است زیرا آنها در طول سی سال حکومت ننگین ولایت جهل و جور و فساد این نظام پلید را همراهی کرده اند و همیشه نشان داده اند که با ملت بلوچ دشمن هستند و در حالی که به آنها هشدار داده شد باز در دستگیری و اعدام رهبر شهید امیر عبدالمالک (رحمه الله) دربرابر منازل و مساجد اهلسنت به شادمانی و رقص پرداختند و دشمنی خود را با اهلسنت و ملت بلوچ ثابت کردند و شهادت رهبر مقاومت پایان کار زابلیها بود و دیگر راهی جز خروج یا کشته شدن ندارند و اگر تمام جهان هم به محکومیت بپا خیزد باز عم عملیاتهای استشهادی علیه زابلیهای متجاوز به شدت ادامه خواهد یافت.
زابلیها غیر بومیان متجاوزی هستند که سرزمین بلوچستان را اشغال کرده اند و امروز در حالی که فقط پنج در صد هستند بر نود در صد بلوچستان حکمرانی می کنند ، دین مردمان این دیار را مورد استهزاء و اهانت قرار داده اند و مقدسات را زیر پا نهاده اند و به ظلم و جنایت علیه مردمان این دیار پرداخته اند و الان راهی جز خروج از بلوچستان برایشان نمانده است.
و کشورها و سازمانها و نهادها و ملاها و ... به جای محکوم کردن عملیاتهای دفاعی و استشهادی زمینه خروج این غیربومیان متجاوز و جنایتکار را فراهم کنند تا امنیت در بلوچستان حاکم شود و مردم بلوچ بر سرنوشت خود حاکم شوند.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)


0 نظرات: