شرکت کردن برای عزاداری کفار و منافقین ننگی است برای کسانی که در این جلسات شرکت میکنند

شرکت کردن برای عزاداری کفار و منافقین ننگی است برای کسانی که در این جلسات شرکت میکنند گر چه نفعی برای نجات این مشرکین ندارد روزی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر روی قبر پدر شیعه عبدالله بن ابی حاضر شد و دعا کرد الله تعالی فرمود اگر تو هفتاد بار هم استغفار بکنی دردی را دوا نمی کند لذا خدمت کسانی که در این جلسات عزاداری شرکت میکنند عرض میکنم شما اگر به حکم اطلاعات هزار بار هم سینه زنی بکنید برای فرزندان عبدالله بن ابی در دی را دوا نمی کند و جلوی جوانان فدایی را نمی توانید بگیرید.

0 نظرات: