يكي از عوامل پيروزي به ياد خدا بودن است


خداوند متعال ميفرمايد:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ

اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴿ انفال/۴۵﴾ اي مومنان ، هنگاميكه با گروهي

(از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد پايداري نماييد (و فرار نكنيد)

و بسيار خدا را ياد كنيد ( وقدرت و عظمت و وفاي عهد او را پيش چشم

داريد وبه تضرع و زاريش بخوانيد) تا در دنيا پيروز ودرآخرت رستگار

شويد. چرا كه ثبات و پايداري در چنين شرايطي داراي يك نيروي بزرگ

معنوي است و سببي ديگر براي پيروزي و غليه محسوب مي شود .

(وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا) يعني اي مومنان، در تمام حالات بياد خداوند باشيد

وهمواره قدرت وشوكت ووعده ي خداوند به پيروزي پيامبران ومومنان

وهمراهي خاص خداوند را به يادآوريد ونيز به ياد اين باشيد كه خداوند

، شما را از نااميدي درهنگام ابتلا به مشكلات ، نهي كرده است و بدانيد

كه پيروزي در دست خداوند متعال است و خداوند هر كس را كه بخواهد

، ياري ميدهد و او قوي ترين است و بر همه چيز غالب وهركس خداوند

وعظمت و شوكت او را به ياد آورد ، هرگز نيرو و قدرت دشمن او را به

وحشت نمي اندازد؛چرا كه اوايمان دارد كه خداوند متعال قويترين كسان

است و تاكيد قرآن بر ياد خدا بودن ، بيانگر آنست كه بيشتر فكر و ذكر

مومن درهمين موضوع باشد.(لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ)اميد به رستگاري ،بستگي

‌به دو امر تفكيك ناپذير دارد : 1- ثبات يا پايداري 2- به ياد خدا بودن .

اين دو امر مايه ي خوشبختي در دنيا و نيل به ثواب و اجر در آخرت

است . ( تفسير زمحشري ج 2 ص226 ، تفسير آلوسي ج10 ص 14 ،

تفسير المنار ج 10 ص 21 ) . بنابراين امر به ياد خدا بودن در مبارزه

با اهل باطل ، دلالت دارد به اينكه بر مسلمانان واجب است كه براي

مبارزه و پيروزي بر دشمنان ، همواره بر ياد خدا باشند ؛ همانگونه كه

اهل حق در مبارزه با كفار به ياد خدا هستند.

0 نظرات: