تشویق به جهاد فی سبیل الله

تشویق به جهاد فی سبیل الله،برای مسلمانی که میان عزت شرکت در جهاد و ذلت خانه نشینی، در شک و تردید به سر می برد.
برادر مسلمانم بدان که؛من این کلام را به تو اختصاص داده ام چون یقین دارم که تو نزدیکترین مردم به مجاهدین فی سبیل الله می باشی،هیچ مجاهدی به میادین جهاد روی نمی آورد،جز اینکه این مرحله تردید و کلنجار رفتن با خود،را تجربه می کند،اما برای برخی این تردیدها فقط چند روز یا چند ساعت یا چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد و برای برخی آنقدر طول میکشد که تمام عمرش هم برای اتخاذ تصمصم قطعی کافی نمی شود.
ای برادر دوست داشتنی ام،گمان مبر که برادر حقیرت ازحال تو خبر ندارد،من مدتی زمانی را بین شما زیسته ام بطوری که انگار در یکی از کوچه های وجدانتان پرسه می زنم یا اینکه در منطقه مرزی بین شعور و لاشعور روی زمین سردی سربه بالین گذاشته ام،آنجا که حب جهاد را ازچشمها پنهان کرده اید و آن را مانند غریبی بی هویت یا تنهای بی کسی که به دنبال همراه می گردد،تبعید کرده اید.
من شما را از آنجا فریاد می زنم،از ژرفای درونتان،با کلماتی که گویی قطعاتی از بدنم هستند که در صحرای وجودتان پراکنده می گردانم تا پژواک آن تا ابد در گوشهایتان طنین افکند و تا اینکه آنها را چون بذرهایی در ضمیرتان بکارم،تا جهاد را برویاند؛ اگر “فردا”آن را با خونم آبیاری کنم.
آه،اگر غیر از این کلمات چیز دیگری داشتم تا شما را به نفیرجهاد تشویق کنم،در آن صورت بدون بال به سویتان پرواز می کردم مانند نسیمی که ازبادها سبقت میگیرد،تا جلوی هر یک از شما بایستم،چشمانم را در چشمانش بدوزم و دستم را روی دوشش بگذارم و او را به تندی تکان دهم و این کلام الله تعالی را بر او بخوانم: “إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً: اگر براي جهاد بيرون نرويد ، خداوند شما را عذاب دردناكي مي‌دهد و قومي را جايگزينتان مي‌سازد كه جداي از شمايند و هيچ زياني به خدا نمي‌رسانيد”.
آه، ای کاش به تعداد موهای سرم جان داشتم تا آنها را به گلدسته های مساجد در دیار مسلمین می فرستادم تا مردم را روز جمعه فریاد کنند:ای کسانی ه ندای”حی علی الصلاة”را لبیک گفته اید هیچ خیری در شما نیست اگر “حی علی الجهاد”را تنها بگذارید.
تا به کی حب جهاد در خوابهای بیداری و حدیث نفس محصور می ماند و عیان نمی شود جز با لغزشهای زبان؟تا به کی این علاقه در قطرات اشک خجالت زده ای تنها می ماند که هنگام شنیدن مصیبتهای مسلمین ازچشم سرازیرمی گردند یا احساس زودگذری که هنگام شنیدن سرود یا خواندن قصیه ای به تو دست میدهد؟تابه کی حب جهاد یک سرگرمی از سرگرمی هایت باقی می ماند که اوقات فراغتت را با آن می گذرانی؟

0 نظرات: