امروز روز انتقام از نفاق و كفر است

ملت شهيدپرور بلوچستان بدانند اين روزها روز امتحان الهي است ; روز پرخاش عليه كساني است كه با اسلام كينه ديرينه دارند; روز انتقام از كفر و نفاق است ; روز فداكاري است ; اي آزادگان و احرار به پاخيزيد! رژیم پلید آخوندی مي خواهد شما را در زير چكمه ها و چنگالهاي كثيف و خونين خود خرد كنند كه حتي آخ هم نگوييد. امروز روز مقاومت است , امروز روز درنگ نيست ; امروزروز صيقل انسانيت انسانهاست ; روز جنگ است ; روز احقاق حق است و حق را بايد گفت و انتظار آن كه جهانخواران ما را ياري كنند بي حاصل است . امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و ميدان نبرد است ; روز نشاط عاشقان خداست
اين معنا كه نمي‌شود با قدرت‌هاي بزرگ طرف شد را از گوشهايتان بيرون كنيد، شما بخواهيد مي‌توانيد زيرا پشتيبان شما خداست
امروز بايد لباس محبت دنيا را از تن بيرون كرد و زره مقاومت و جهاد پوشيد ودر افق طليعه فجر تا ظهور شمس به پيش تاخت.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

به نام رب العزت
سلام
رژیم فاشیست خامنه ای ملعون و پست فطرت و نوکران بی وجدان و مزدوران بلوچ بی غیرتش خوب می دانند که فرزندان بلوچستان و شاگردان و رهروان راه رهبر انقلابی بلوچستان تا آخرین قطره خون در کنار مردم بلوچ و اهل سنت ایران و همه آزادیخواهان هستند و میدان را به هیچ نحو برای این اراذل و اوباش خالی نمی کنند زیرا رسالتی را آغاز کرده اند که فقط سعادت یا شهادت می تواند آنها را از ادامه راه باز دارد و شهید امیر حاج عبدالمالک بلوچ نهضتی را بنا نهاده اند که تا رسیدن مردم به حقوق بدیهی و خدادادیشان ادامه خواهد داشت و این که می بینیم در این روزها خامنه ای معتاد و نوکران دزدش به اصطلاح خودشان مانورهایی برگزارمی کنند برای ایجاد رعب و وحشت در بین اهل سنت و خصوصا ملت سلحشور و شهیدپرور بلوچ ، قصدشان این است ببینند تا چه حد در نقشه های شیطانی خودشان موفق بوده اند ولی زهی خیال باطل که باطل بر حیله ها و دسیسه هایی استوار است که در قرون وسطی کاربرد داشته اند و مردم به لطف الهی در بیداری وصف ناپذیری به سر می برند که شاید از چشمان متجاوزان و مستکبران خامنه ای فرومایه بدور باشد ولی وقتی اندیشه ای متبلور و شکوفا گشت هرگز راهی راهی برای به چالش و بطلان کشیدن آن وجود ندارد و هم مردم می دانند که برادران و فرزندانشان و شاگردان مکتب شهید بلوچستان در کنارشان هستند و با صبر و تدبیر در راه خود مستحکم و رژیم هم می داند که سکوت فرزندان بلوچستان نشان از فراموشی آنان نیست بلکه در تدبیر و برنامه ریزی برای حملات و تاکتیکهای سهمگین بر علیه رژیم ولایت فاشیستی فقیه هستند و رژیم با این کارهای کودکانه به نوعی در صدد عصبی کردن فرزندان بلوچستان است تا شاید بتواند تدابیر آنان را یا نیمه کاره کند و یا از آن تدابیر به نوعی مطلع شود اما در چندین ماه گذشته حکمت الهی فاز جدیدی در مبارزات را به فرزندان بلوچستان آموخت و تمام دسیسه های خامنه ای پست و مزدوران دزدش را نقش بر آب کرد و اکنون فرزندان بلوچستان هوشیارتر از همیشه در سازماندهی و برنامه ریزی هستند و رژیم هم طبق تجربه اش می داند که فرزندان بلوچستان کارشان دیر و یا زود دارد ولی سوخت و سوز در کار و راهشان نیست و همانطور که رژیم ملتفت است و انتظار دردناکی را متحمل می شود ، همان صورت هم فرزندان بلوچستان حملاتی را بر پیکره پوسیده نظام آخوندی صفوی وارد خواهند کرد که باری دیگر دنیا را انگشت به دهان و مزدوران خامنه ای را خاک بر سر خواهد نمود و این آزمایشهای کودکانه برای عصبی کردن مبارزان و تضعیف روحیه مردم دلاور بلوچستان و اهل سنت ایران ناکار آمد بوده و هستند و برای مبارزان بیشتر از هر عملیاتی این بیداری و شکوفایی فکری در بین ملت بلوچ و اهل سنت ایران ضروری تر است و عملا نشان از موفقیت نهضت رهبر انقلابی بلوچستان شهید امیر حاج عبدالمالک دارد و این پیروزی بصورت بدیهی متجاوزان ومهمانان ناخوانده و نامرد بلوچستان را وادار به ترک سرزمین شهادت و ایثار می کند و هیچ نیازی به تهدید نیست چون نگاه هر طفل بلوچ برای آنها نشانگر تهدید است و سلب امنیت و آرامش و همانطور که عمال درجه یک رژیم خانواده هایشان را دیریست از بلوچستان کوچانده اند دیگر مهمانان ناخوانده هم دیر یا زود که دیر آن هم دیری نمی پاید از دیار بلوچستان زحمت را کم خوهند نمود و بلوچستان می ماند و ملت بلوچ و حقوق مسلمش که بر آن با استحکام و اقتدار پافشاری دارد و هیچ ظالمی در دنیا پایدار نبوده است وقتی مظلوم خواستار حق خود بوده است و آپارتاید آخوندی و نوکران زابلی و مزدوران خود فروش محکوم به شکستند و بلوچستان سراسر حماسه ایست که شهید بلوچستان سنگ بنیاد آن را بنا نهاد و این حماسه هیچگاه نمی گذارد مردم بلوچ دلتنگی شهادت رهبر انقلابی را در دل جای دهندو بلوچستان بزودی ثمره خون فرزندانش را خواهد دید.
سعادت یا شهادت
میر یونس بلوچ