پیام تبریک از جوانان منطقه آهوران به جنبش ورهبر عزیزمان حاج محمد ظاهر بلوچ

بسمه تعالی
با سلام سلامی به گرمی آفتاب سلامی به روشنی سلام به طراوت وشادابی آب به همه مجاهدین راه حق،سلام ودرود فراوان به دلاوران سرزمین ستم دیده بلوچستان ،سلام ودرود فراوان به روح پاک شهدای جندالله شهدایی که با خون پاک خود درس عزت وسربلندی را برای ما به ارمغان آوردند وسلام ودرود فراوان به روح پاک شهید امیر عبدالمالک بلوچ
ما جمعی از جوانان منطقه ی آهوران عملیات افتخار آفرین شهید اعظم را به امیر عزیزمان حاج محمد ظاهر بلوچ وهمرزمانش وهمچنین به مردم مظلوم وستم دیده بلوچستان تبریک عرض کرده وآمادگی خود را برای هر نوع همکاری بیش از پیش باجنبش و شما اعلام می داریم
یا شریعت یا شهادت
زنده باد جندالله
زنده باد رهبر عزیزمان حاج محمد ظاهربلوچ
ابو عدنان آهورانی

0 نظرات: