بیانات شهید مولانا نعمت الله وشهیدامیرعبدالمالک درموضوع عملیات استشهادی

1 نظرات:

ناشناس گفت...

و اما به آقای عادل مزاری که با پوشش مدیر مسئول روزنامه صبح زاهدان عرض می شود که فرزندان بلوچستان به خوبی اگاهند که شما از اعضای وزارت اطلاعات هستید و برای ظاهر سازی و عوامفریبی این شغل را دارید ولی آقای مزاری ببینید که شهریاری و باندش خود بازی را شروع کرده اند و هدف قرار دادن محل کسب مردم عواقبی را در سراسر بلوچستان به بار می اورد و شما با نفوذتان در وزارت اطلاعات به آن بی ترمزهای زابلی بفهمانید که شاید در کوتاه مدت بر مردم بلوچ عرصه تنگ شود ولی در دراز مدت این مسئله واکنش بالعکسی را پدیدار می کند و هیچ بیگانه ای در بلوچستان روی امنیت و آسایش را نخواهد دید و رژیم با تمام امکاناتش که نمی تواند برای هر کارمند غیر بومی یک گماشته تعیین کند و این چیزیست که مبارزان هم بخوبی بدان واقفند و جدا از این مسئله مبارزان حتما به عواقب این عملیات از پیش اندیشیده اند و طرحهای بازدارنده ای را هم در برنامه دارند و شما بخوبی می دانید که اگر مبارزان ان طرحها را به اجرا بگذارند رژیم چاره ای بجز مستقیم بدست و پای مبارزان افتادن نخواهد داشت.
آقای عادل خان مزاری ، من به عنوان بلوچ ساده ای که فقط مسائل را دنبال می کند با شما صحبت می کنم و حتی اکنون که این پیام را برای شما می نویسم نمی دانم چاپ خواهد شد یا خیر ولی در یک کلام تا حقوق ملی و مذهبی مردم بلوچ به انها بصورت تمام و کمال داده نشود این مسائل ادامه خواهند داشت و همانطور که به شهریاری فاشیست در یک پیامی گفتم ، مسئولیت همه این وقایع بعد از تهران بر گردن شخص شهریاریست و مانورهای استعفا دادن در این برهه از زمان فقط نمایشی بی داستان و سیاه کاری بیش نیست.
به هر حال شما بیش از این منفعل نباشید و از نفوذتان بصورت علنی استفاده کنید ، گرچه اربابان تهرانی شما به هیچ صراطی مستقیم بشو نیستند ولی رسما مقامات باید از مردم بلوچی که مورد تعرض باند اراذل و اوباش حکومتی که شما بخوبی می شناسیدشان ، در مرحله اول عذر خواهی کنند چون هیچ راه دیگری بحز ادامه جنگ و شعله ور شدن آتش و رفتن دود ان به چشم غیر بومیان خصوصا در نقاط دور افتاده بلوچستان نخواهد داشت.
البته فکر هم نکنید که کسی به دست و پای شما یا رژیم افتاده است و این بیشتر نصیحتی است تا هشدار!
یا شهادت یا سعادت
میر یونس بلوچ