تصاویر دو قهرمان دلاور شهید جنید و اسلام قبل از عملیات استشهادی شهید اعظم در کوهستانهای بلوچستان


سادگی مبارزین جنبش مقاومت ، در کوهستانهای بلوچستان در زیر آفتاب سوزان ، شنهای گرم ، چادرهای پاره پاره ، به جهانیان ثابت مینماید که مبارزین دنبال عیش و عشرت ، نام و شهرت نیستند بلکه برای استحقاق حقوق ملی و مذهبی شان جان و مال و عیش و عشرت را ترک کرده و رهسپار کوههای بلوچستان شده اند ، برای آزادی سرزمین بلوچستان قیام کرده اند ، جوانهای خوش تیپ و رعنا حاضر میشوند جان خویش را فدای سرزمین پاک بلوچستان بکنند. تا نسلی دیگر بتواند با آزادی زندگی کند و از شر جنایتکاران و اشغالگران رهایی یابد.
هزاران سلام و درود بر شما مبارزین جان بر کفن باد

0 نظرات: