امیر عزیزم شهید امیر عبدالمالک بلوچ

مهرت هميشه باشد در قلب هر مسلمان
اي سرورم عزيزم شهید عبدالمالك جان

محبوب گر بباشد هر كس به نزد الله
اورا دهدمصيبت ان رب پاك ومنان

جنت دهد عوض او پاداش به عبد مومن
سختي دهد فزون رتبه به مرد ايمان

هرگز مباش اينك در دل حزين و نالان
الله خودش بداند بهتر ز ما و ايشان

گر حكمت الهي ايجاب كرده اكنون
خير است هرچه ايد از سوي ذات رحمن

ديگر مخواب هرگز وقت سحر برادر
دعا بكن تو هر دم بااشك چشم گريان

الله بكن مدد تو بر يار خود اميرم
نصرت بكن دوباره جندخودت فراوان

سرباز دين اسلام برخيز بار ديگر
الله اكبرت را ديگر بگو با ايمان

ظالم شود ذليل و خوار وزبون بگردد
همت كنيم اگر ما ديگر به لطف يزدان

كوتاه كن سخن را اي احقر اي مهاجر
بگو خدا خدايا نصرت کن محمدجان

مهاجر

2 نظرات:

ناشناس گفت...

خامنه ای ملعون تو در دنیا چهره ای مشهور تروریستی و تحت پیگرد بین المللی برای جنایت و تروریسم هستی و در نزد مردم ایران و ملل تحت ستم در ایران بعنوان یک جنایتکار جنگی و تحت پیگرد مزدم هستی و می دانی که اگر از شیره کش خانه خود بیرون بیایی مردم با چوب و سنگ و چماق دمار از روزگار سیاهت در می آورند و اینها همگی بخش کوچکی از مفسد فی الارض بودن تو دارند و توی ملعون عاجز و معتاد خوب باخبری چون نوکران دزد جنایتکارت بخوبی به تو گفته اند که بدبخت آخرین روزهایت هست که می گذرانی و این تهدیدهایت بیچاره برای فرزندان دیار حماسه و شهادت بلوچستان ،آیا فکر می کنی اثری دارد؟!؟!ای خامنه ای روانی تو حتی نزد شیعیان چهره ای منفور هستی و در همان تهران که نشسته ای ، مگر نمی دانی همان مردم چقدر به خون توی مفسد تشنه اند؟!
ای بدبخت مثلا با این اراجیف مالیخولیایی می خواهی حکم حکومتی داده باشی یا فتوای شرعی؟!؟!ای بدبخت همه مزدورانت را بفرست به بلوچستان ولی آیا فایده ای دارد؟!فرزندان بلوچستان و مردم دلاور این سرزمین به تو اعلام جنگ داده اند ، به تویی که سی سال است این مردم را خمینی ملعون و تو اعلام جنگی اعلام نشده داده بودید اما دیگر تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی تو و محاکمه تو و نوکرانت به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت البته اگر به درک واصل نشوید تا آنروز ،نهضت آزادیخواهی در ایران و متحمل شدن ضربات سهمگین و مقتدرانه از جانب فرزندان بلوچستان متوقف نخواهد شد .
ای بدبخت فاشیست به نوکرانت درتهران و بلوچستان بگو ، فرزندان دیار حماسه و شهادت تو را انسان نمی دانند و ذره ای تردید در راهشان در سرنگونی و تادیب تو نمی کنند و این را بدان با چند مثقال شیره کشیدن و پشت تریبون رفتن دیگر نمی توانی به حکومتت ادامه دهی و روز بروز می بینی که چطور خوار و درمانده تر می شوی و تهدید و ارعاب تو اصلا و ابدا نه تنها چاره ساز نخواهد بود بلکه به همه مبارزان راه حق و انسانیت ، در راه سرنگونی تو و رژیمت نیرو ، اتحاد و انسجام خواهد داد و فروپاشی نظام تروریستی و جهل تو را تسریع خواهد کرد پس هر چه بیشتر شیره بکشی و تهدید کنی بهتر است.
تو روزهای آخرینت را داری سپری می کنی و هر روز شاهد خفت و درماندگی بیشتر خودت خواهی بود و می دانی که فرزندان بلوچستان تا به کجا پیش رفته اند و این فرزندان مومن و غیور بلوچستان را مثل شما فاشیستها عادت شعار دادن نیست و با صبر و تدبیر و خونسردی در عمل به تو نشان می دهند و همچون گذشته هر بار با ضربات سهمگین تر و مهلکتر ،دنیا را انگشت به دهان و تو و نوکرانت را خاک بر سرتر می کنند.
یا شهادت یا سعادت
میر یونس بلوچ

ناشناس گفت...

و اما شهریاری فاشیست ،واقعا وقتت تمام است و نه تنها وقت تو بلکه وقت آن ارباب شیره ایت خامنه ای هم تمام است.
داستان خیمه شب بازی کودکانه تو و نورای فاسد فقط همین قدر بود؟!رفتی یک شب هم منقل آقا شدی و به تو گفت ای مردک بی شعور این دلقک بازیها چه هستند و بعد آمدی و بی شرمانه تر استعفایت را پس گرفتی!ای فاشیست در مجلس ارتداد بودن تو و نبودنت برای ملت بلوچ و مبارزان و مدافعان دیار ایمان و رشادت بلوچستان فرقی نمی کند چون شغل اصلی تو چیز دیگریست و مسئول نسل کشی ملت بلوچ و اهل سنت هستی و محل کارت هم در اطلاعات سپاه است نه در مجلس ارتداد رژیم تروریستی .
تو و رقیب و دشمن دیرینه ات نورای فاسد که حالا ظاهرا هم کاسه اید ولی در باطن نمی خواهید سر به تن دیگری باشد ، دنبال همین رجزخوانی خامنه ای تروریست بودید و حالا خیالتان راحت شد.
فکر می کنید که مثلا آسمان به زمین آمد و وحی نازل شد، نه، این حماسه ادامه دارد و تا تسلیم نشوید ضربات سهمگین در انتظار تو و ارباب معلولت خواهد بود و فقط اوضاع را برای خود بدتر کرده اید و شهریاری این که در چند روز گذشته اراذل حکومتی را با لباس شخصی فرستادید تا مردم را آزار دهند هرگز فراموش نکن و تقاص این عملتان را به فجیع ترین حالت دریافت خواهید کرد تا تو و ارابابانت و بچه اطلاعاتی و بسیجیهای بی ترمز بدانند ، اینجا تهران نیست که آنطور که دلتان خواست با مردم تهران کردید بکنید ، این جا بلوچستان است همان بلوچستانی که تو یک بار در یک مجلس خصوصی گفته بودی کاش یک بمبی می داشتیم تا هر چه سنی در بلوچستان است کشته شوند،دیار حماسه ،ایمان و رشادت و مردم بلوچ و فرزندان این سرزمین این موارد را هم در دفتر جنایات شما به ثبت رسانیده اند و بی شک به آن رسیدگی می شود و تنها راه ممکنی که برای خود و اربابانت گذاشتی فقط ترک و فرار بی قید و شرط غیر بومیان و متجاوزان از بلوچستان است.
راستی آن مترسک نورا که می خواست عرض اندام کند به او فقط همینقدر بسنده می کنم ای نورا تا نیایی پرونده فساد اخلاقی که با دانشجویانت داشته ای را روشن نکنی! در مورد تو حرف زدن اتلاف وقت است و برو بتمرگ سر جایت وگرنه مجبوریم خودمان آن پرونده را برای مردم بازگشایی کنیم تا دیگر نتوانی سرت را در زابل جلوی مردم بلند کنی همانطور که جلوی فرزندانت سرافکنده هستی.
به هر حال شهریاری ، نمایشت در چند روز گذشته به هیچ وجه فایده نداشت و با این نمایشهای حکومتی نمی توانید نشان بدهید که مثلا این مردم بودند که چنین و چنان کردند و دنیا و همه ایران با این شبه نمایشها آشنایند و این هم برگ برنده دیگری بود برای مردم بلوچ و مبارزان و مدافعان بلوچستان تا همگان بدانند که مردم بلوچ تحت چه استعمار و استثماری قرار دارند و برای مقابله با این ظلم و ستم ، حق دفاع برای مردم بلوچ مشروع و قانونی است.
یا شهادت یا سعادت
میریونس بلوچ