خشم وانتقام

خشم وانتقام

فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي توانددرمقابل آنها بايستد،
کسي نمي تواند پرچم هاي آنان را پايين بکشد،
به سوي شما مي آیند ،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.
مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

شهریاری دزد تو عددی نیستی ولی خطاب به توی تریاکی و رهبر شیره ای تو می گویم که این است ذره ای از فوران ایمان و غیرت جوانان بلوچستان و تو خودت را پاره پاره کن و به هر کس دوست داری و نداری نامه بنویس و هشدار بده ولی ای بدبخت می دانی که بلوچستان دیگر جای تو و اربابانت نیست و راستی این را بدان به دست پای این مخبر و آن ملای درباری هم افتادن هم فایده ندارد و من برای تو راه بهتری سراغ دارم و در اولین فرصت یک سیر تریاک بکش البته اگر از دیشب تا حالا خودت را تلف نکردی از تریاک کشیدن و از لانه عنکبوتی خودت بیرون بیا و برو به چاه جمکران شاید چاره آنجا باشد چون روی زمین برای شما جایی نیست بلکه در سوراخ و سمبه ها راهی پیدا شود و حالا به تو یک پیشنهاد دیگر هم داریم و آن این است که کدام شهر را در ایرانتان هدف بگیرند فرزندان بلوچستان؟گفتن از تو و نشان دادن حماسه و ایثار از فرزندان بلوچستان.
این به درک واصل شدگان فقط شروع حماسه ای جدید است و دیگر بلوچستان میدان مبارزه نخواهد بود و همانطور که بلوچستان را به تاراج اربابان تهرانی و اصفهانی دادی و انها از خون و جان ملت بلوچ کاخها ساخته اند ،فرزندان بلوچستان میدان دفاع را وسعت خواهند بخشید و بجز مناطق اهل سنت نشین تهران و خصوصا اصفهان که اساس سپاه و وزارت کشور و وزارت خارجه از اصفهانیهاست در اولویت خواهند بود و البته و هزاران البته هیچ عجله ای در کار نیست و فرزندان دیار حماسه و شهادت با تدبیر و حوصله و صبر اقدام می کنند و نه توله های امام زمانت و نه مخبران بی غیرتت نمی توانند کاری بکنند مگر جمکران به دادتان برسد.
شهریاری فاشیست خیلی به خود نناز اینها را خطاب به تو می گوییم چون میدانیم هم از انصار حزب الشیطانی و هم از اصوالگرایان مجلس ارتداد و هم منقل علی خامنه ای و فورا این مطالب را به ارباب شیره ایت گزارش می دهی .

یا شهادت
یا سعادت
میر یونس بلوچ