زنده باد جندالله

ما بلوچستان را با خون از دست داده ایم

وبا خون آن را پس خواهیم گرفت

آری ددصفتان پست ورزیل باید بدانند

که دیگر بلوچستان سرزمین آمال وآرزوها نخواهد بود

ودریای آرام ملت بلوچ دیگر به ساحل امن باز نخواهد گشت.

وامواج پر تلاطم جوانان این ساحل امن را باز خواهند یافت

آری بلوچستان جایگاه مردان خدا باز خدایی خواهد شد

وفرعونیان زمان را امواج نیل به کام خویش فرو خواهد برد...

شهادت عبدالباسط ریگی وشهید عزیزمحمد ریگی
را به خانواده ی آن دو شهید و تمام مجاهدان راه
حق و با الخصوص امیر حاج محمدظاهر بلوچ تبریک می گویم

مدیریت وبلاگ دوستدارشهدای جندالله


0 نظرات: