پـه وتــی حقـــــــــــاں جنـــگ بکــن

بنـــــد سـريـــــن ءَ ننـــــگ بکــــــن
کيچـــگ و کـوهـــــاں رنگ بکــــن
درکـــپ ديمــــــــا، مـــرد ببــــــــــوپـه
وتــی حقـــــــــــاں جنـــگ بکــن

0 نظرات: