منشاء اصلي نصرت وپيروزي مومنان،خداوند متعال است

منشاء اصلي نصرت وپيروزي مومنان،خداوند متعال است

سنت الهي درنصرت وپيروزي مومنان،سنتي

است دائمي و تغيير ناپذير( كه از ازل تا ابد اين قانون در پديده ي جهان

حكمفرما ست).تحقق پيروزي ،وابسته به تحقق اسباب وعوامل وانتفاي

موانع است وبر مسلمانان لازم است به خاطر تحقق نصرت وپيروزي به

عوامل واسباب آن توجه كرده ،از موانع خودداري كنند.ولي درعين حال

بر آنان لازم است كه اطمينان وتوكلشان به خداوند باشد؛نه به عوامل و

اسبابي كه مهيا كرده اند . بنابراين توكل واعتماد مسلمانان در نصرت و

پيروزي فقط بر خداوند متعال است ، نه بر آنچه كه مهيا ساخته اند و

دلهايشان وابسته به خداوند است وفقط از وي استعانت مي جويند و آيه

ذيل نيز بر اين امر دلالت دارد (.إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّ

كُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(انفال:9/10)

(اي مومنان،حالا كه غنايم را تقسيم مي كنيد وبر سرنحوه ي آن اختلاف

مي ورزيد،به يادآوريد زماني را كه درميدان كار زار بدرازشدت ناراحتي

از پروردگار خود درخواست كمك وياري مي كرديد واو ،در خواست شما

را پذيرفت وگفت: من شما را با يك هزار فرشته كمك وياري مي دهم كه

اين گروه هزار نفري گروه هاي متعدد ديگري را پشت سر دارند . خداوند

اين امداد با فرشتگان را تنها براي مژده دادن پيروزي به شما وآرامش

پيدا كردن دل شما بیان كرد وگرنه پيروزي جز ازسوي خدا نيست واراده

و مشيت او بالاتر از همه ي اين اسباب ظاهري وباطني است بي گمان

خداوند برهر كاري توانا وكارهايش از روي حكمت است).بر مبناي آيات

پيش گفته ، خداوند اين امداد را براي مژده وبشارت و پيروزي وآرامش

دلها بعدازشكستي كه نصيب آنان شد،به آنان داده است وسبب پيروزي،

فقط خداوند است نه فرشتگان و اسباب ديگر . تنها او فاعل تمام اين

اسباب وآلات مادي ومعنوي محسوب مي شود؛چرا كه تنها خدا ،آنها را

تسخيرمي كنند(تفسيرزمخشري ج2،ص202وتفسيرالمناز.ج۹.ص۶۰۹

0 نظرات: