جهاد

جهادتنها راه سعادت بشریت است؛جهاد فریضه ی الهی است؛آری تنها مسیری که همیشه ،همیشه سبزاست ونصرت الهی همیشه درآن جریان داردجهاد است،جهاد افضل ترین اعمال بعدازایمان به خدااست،آری برتری جهادنسبت به سایراعمال به مانندفاصله مشرق ومغرب استرهبانیت(گوشه گیری)این امت فقط جهاد است،آری آنان که حقیقت جهاد واهمیت جهاد رادانستند،دیدیم که چگونه پروانه وارخودرافدای راه جهادکردند،آری تنهاکسانی می توانند ازاین فریضه ی الهی استقبال کنند که حقیقت محبت الله ورسول واسلام ومسلمین درقلوب آنان جای گرفته باشدجهاد محبوبترین عمل، دین اسلام در نزد خداوند متعال است، جهاد بزرگترین قله ی اسلام است، جهاد تفریح امت اسلام است، جهاد رهبانیت امت اسلام است، جهاد نزدیکترین راه به بهشت است، جهاد بهترین عمل برای اعلای کلمه الله است، جهاد بهترین عمل برای دفاع از مظلومان است، چهاد تنها وسیله ی قائم کردن نظام خلافت اسلامی در دنیاست،جهاد موثرترین وسیله ی از بین بردن نظام های طاغوتی است، جهاد سبب عزت مسلمانان در دنیا و آخرت است، جهاد سبب ذلت و پستی دشمنان اسلام است، جهاد رحمتی از طرف خداوند متعال برای تمام عالمیان است،جهاد رمز موفقیت و پیروزی مسلمانان است و در آخر جهاد رضوان من الله اکبر است.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

اطلاعیه .
بسم الله الرحمن الرحیم .
بشیر احمد ریگی سردار طایفه ریگی نیست و او را بخاطر بدنام کردن پدر مرحومش حاج مهرالله خان و عضویت در وزارت اطلاعات و نقش مستقیم داشتن در شهادت چندین نفر از طایفه ریگی و دیگر بلوچها ، از طایفه ریگی اخراج می کنیم و از سایر برادران در دیگر طوایف می خواهیم که جنایات بشیراحمد را به حساب طایفه ریگی نگذارند.
امضا محفوظ ، چند معتمد و جوان از طایفه ریگی.
رونوشت: به طایفه ریگی و مردم بلوچ و دیگر طوایف غیور بلوچ.
*(جهت اطلاع ما در حال جمع آوری امضا از بزرگان طایفه ریگی و شاخه های وابسته و دیگر طوایف هستیم و به دلایل امنیتی از دادن نام این عزیزان در این برهه از زمان معذوریم)