تصویر شهيد عبدالباسط ريگي (اسلام)

حدیث پیامبر (ص
جنت در سایه شمشیر جا دارد
یعنی شهید به مجرد شهادت داخل جنت می شود
توقف ندارد
(مسلم .نسايی.انوار)
مردان خدا چه با صفامی میرند
جان داده ودر راه خدا می میرند
ای خوشا بافرق خونین در دیار یار رفتن
سرجدا پیکر جدا در محضر یار رفتن
خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم کز پی جانان بروم
بسا کس اندوه فردا کشیدند
کی دی مردند و فردا را ندیدند
نه پنداری که مرد اامتحان مرد
نمیرد گر چه زیر آسمان مرد
تو را شایان چنین مرگ است ورنه
ز هر مرگی که خواهی می توان مرد

1 نظرات:

ناشناس گفت...

شهریاری فاشیست و نورای فاسد ببینید که چطور درمانده اید و آفتابه لگن 7 دست ولی شام و ناهار هیچی!
ملت بلوچ و فرزندانشان دیگر به شما اجازه نخواهند داد سرزمینشان را به تاراج برید و به مقدسات و سننشان توهین کنید و بعد بروید بنشینید و تعریف کنید که چنین و چنان کردیم.
اینها عوارض اولیه یک عملیات ساده بود و فرزندان و مدافعان سرزمین شهیدپرور بلوچستان در طی قرنها از پس متجاوزان و ظالمان برآمده اند ،فکر کردید این مردم آن موقع چه داشتند سلاح و تجهیزات نظامی؟!؟!نه ای مفلسان!این مردم سلاحشان همان زمان نیز غیرت و ایمان بود و این بار نیز با همان سلاح در برابر شما ایستاده اند و به حول و قوه الهی آنچنان مقتدرانه می ایستند و ایستاده اند که هم از حقوق خود دفاع کنند و هم به داد هر مظلوم دیگری در چهاردیواری ایران می شتابند و دفاع از ملت بلوچ و بلوچستان و اهل سنت ایران و هر مظلوم دیگری را بر خود فرض می دانند .علی خامنه ای ، ای جنایتکار جنگی ، اعلام جنگ فرزندان بلوچستان به توی فرومایه است ورنه این چهارکوتوله و بی وجود مثل شهریاری و قاسم سلیمانی و رادان دیر یا زود به نزد شوشتریها و شیبکها فرستاده می شوند .
یاد همه شما تروریستها و خفاشان باشد که ذره ذره جنایات شما ثبت می شوند و مردم دیار حماسه و ایمان تا آخرین درهم و دینارش را از شمایان پس خواهند گرفت و در این راه صبر و شکیبایی و تدبیر اولویت اولشان در هر کاریست و شما با هیچ دسیسه و ترفندی دیگر نخواهید توانست مدافعان و محافظان بلوچستان زمین را عصبی کنید و یا به راهی غیرمنطقی بکشانید تا بتوانید مکرتان را عملی کنید و قطعا همانطور که در جلسات خود درمانده اید و روز بروز بیشتر در باتلاقی که این بار فرزندان بلوچستان در ساخت و پرداخت آن نقش کوشا و بسزایی دارند فرو خواهید رفت و با نگاه پلید خود روز بروز زوال خود را می بینید ومکر ، تهدید و ارعاب و توهین و هر بی حرمتی شما این مردم را مصمم تر خواهد کرد برای باز پس گرفتن حقوق بدیهی ،طبیعی ، مسلم و خدادادیشان.
یا شهادت یا سعادت
میریونس بلوچ