اشعار شاعران در وصف خلفا

جلال الدین مولوی رومی

چون محمد یافت آن ملک و نعیم قرص مه را کرد او در دم دو نیم

چون ابوبکر آیت توفیق شد با چنان شه صاحب و صدیق شد

چون عمر شیدای آن معشوق شد حق و باطل را چو، فاروق شد

چون که عثمان، آن را عین گشت نور فایض بود و ذی النورین گشت

چون ز رویش مرتضی شد در فشان گشت او شیر خدا در مرج جان

سعدی شیرازی

چه نعمت پسندیده گویم ترا؟ علیک السلام ای نبی الورا

درود ملک بر روان تو باد بر اصحاب و بر پیروان تو باد

نخستین ابوبکر پیر مرید عمر پنجه بر پیچ دیو مرید

خردمند عثمان شب زنده دار چهارم علی شاه دلدل سوار

تریاق در دهان رسول آفریده حق صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا؟

ای یار غار سید و صدیق نامور مجموعه ی فضایل و گنجینه ی صفا

مردان قدم به صحبت یاران نهاده اند لیکن نه هم چنانکه تو در کام اژدها

یار آن بود که مال و تن و جان فدا کند تا در سبیل دوست به پایان برد وفا

دیگر عمر که لایق پیغمبری بدی گر خواجه ی رسل نبدی ختم انبیاء

سالار خیل خانه ی دین صاحب رسول سر دفتر خدای پرستان بی ریا

دیوی که خلق عالمش از دست عاجزند عاجز در آنکه چون شود از دست وی رها؟

دیگر جمال سیرت عثمان که بر نکرد در پیش وی دشمن قاتل سر از حیا

آن شرط مهربانی و تحقیق دوستی است کز بهر دوستان بری، از دشمنان جفا

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند جبار در مناقب او گفته "هل اتی"

زورآزمای قلعه ی خیبر که بند او در یکدگر شکست به بازوی "لا فتی"

شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود جان بخش در نماز و جهانسوز در وغا

دیباچه ی مروت و سلطان معرفت لشکرکش فتوت و سردار اتقیاء

پیغمبر آفتاب منیر است در جهان وینان ستارگان بزرگند و مقتدا

1 نظرات:

عمرآهوراني گفت...

با سلام من وبلاك خبر كزاري اهوران نيوز( http://ahoran2.blogspot.com/)را برای دفاع از حقوق مذهبی وقومی ملت هاي مظلوم ایران خصوصا ملت تحت ظلم بلوچ راه اندازی كرده ام و براي برای بهتر آگاهی دادن به مردم اخبار ایرانرا به مجامع جهانی نیاز به همکاری شما دوستان عزیز دارم از شما تقاضا دارم با معرفي اين وبلاك ولينك در وبلاك خودتان در این اطلاع رسانی با ما ياري نماييد ومطالب خودرا به ایمیل زیر ارسال نمایید با تشكراز شما مدیر: عمر اهوراني ادرس ايمل :aahoran@yahoo.com